Czwarty rząd Konrada Adenauera

Czwarty rząd Konrada Adenauera – 14 listopada 1961 do 13 grudnia 1962.

Funkcja Imię i nazwisko Partia
Bundeskanzler – Kanclerz Federalny Konrad Adenauer CDU
Stellvertreter des Bundeskanzlers – Wicekanclerz Federalny Ludwig Erhard CDU
Minister spraw zagranicznych Gerhard Schröder (polityk CDU) CDU
Minister spraw wewnętrznych Hermann Höcherl CSU
Minister sprawiedliwości Wolfgang Stammberger (do 19 listopada 1962) FDP
Minister finansów Heinz Starke (do 19 listopada 1962) FDP
Minister gospodarki i technologii Ludwig Erhard CDU
Minister rolnictwa, polityki żywnościowej i ochrony konsumentów Werner Schwarz (polityk CDU) CDU
Minister do spraw wewnątrzniemieckich Ernst Lemmer CDU
Minister pracy i polityki społecznej Theodor Blank CDU
Minister obrony Franz Josef Strauß (do 11 grudnia 1962) CSU
Minister transportu i budownictwa Hans-Christoph Seebohm CDU
Minister poczty i telekomunikacji Richard Stücklen CSU
Minister ds. wypędzonych, uciekinierów i poszkodowanych przez wojnę Wolfgang Mischnick (do 19 listopada 1962) FDP
Minister spraw federalnych i stanowych Hans-Joachim von Merkatz CDU
Minister ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i rozwoju miast Paul Lücke CDU
Minister ds. badań naukowych Siegfried Balke CSU
Minister do spraw młodzieży i rodzin Franz-Josef Wuermeling CDU
Minister skarbu Hans Lenz (do 19 listopada 1962) FDP
Minister zdrowia Elisabeth Schwarzhaupt CDU
Minister ds. współpracy gospodarczej i rozwoju Walter Scheel FDP
Minister do spraw nadzwyczajnych – przewodniczący federalnej Rady Obrony Heinrich Krone CDU

Zobacz też edytuj