Czystka

usuwanie "niepożądanych" osób

Czystka – w polityce – usunięcie „niepożądanych” osób z zajmowanych przez nie stanowisk.

Czystkami zwykło się określać usuwanie części elit rządzących lub kierujących różnymi strukturami państwa (wojsko, policja, rząd) przez monarchów lub dyktatorów. Charakteryzowała je zazwyczaj masowość oraz bezwzględność. Najczęstszą motywacją do ich przeprowadzania była obsesyjna podejrzliwość władcy/przywódcy i przemożne pragnienie wyeliminowania choćby domniemanych wrogów.

Największe czystki, skutkujące przemocą i fizyczną eksterminacją, miały miejsce za rządów Adolfa Hitlera w Niemczech (Noc długich noży, Noc kryształowa, Polenaktion) i Józefa Stalina w ZSRR (wielka czystka).

Zobacz teżEdytuj