DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) – kolejna edycja klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, która została opublikowana 18 maja 2013 roku[1].

W DSM-5 zrezygnowano z diagnostyki wieloosiowej. Zarzucono podział schizofrenii na podtypy, usunięto kryterium żałoby dotyczące wykluczenia rozpoznania epizodu depresyjnego, a także kryterium A2 zaburzenia stresowego pourazowego. Nazwę opóźnienia umysłowego zastąpiono terminem niepełnosprawności intelektualnej. Dodano wyróżnik objawów katatonicznych, mogący uzupełniać rozpoznanie zaburzeń afektywnych, psychotycznych i innych. Inny wyróżnik stanów mieszanych może uzupełniać diagnozę zaburzeń afektywnych nawracających. W klasyfikacji znalazło się przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne. Rozdzielono rozpoznania agorafobii i zespołu lęku panicznego. Zaburzenie lęku separacyjnego i mutyzm wybiórczy zostały przeniesione do grupy zaburzeń lękowych. Utworzono nowy rozdział „Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i inne z nimi związane”, w którym znalazły się nowe jednostki chorobowe: zaburzenie zbieractwa, dermatotillomania, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne związane z używaniem substancji i zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne związane z chorobą somatyczną. Do tej grupy zaburzeń przeniesiono również trichotillomanię. Zaburzenie z napadami objadania się zostało uznane za odrębną jednostkę chorobową, zmieniono kryteria anoreksji (zrezygnowano z kryterium braku miesiączki). Bezsenność pierwotna zmieniła nazwę na zaburzenie bezsenności, wyodrębniono narkolepsję z kategorii hipersomnii, dodano nowe zaburzenia snu związane z oddychaniem (ośrodkowy bezdech senny, hipowentylacja związana ze snem, zespół obturacyjnego bezdechu i spłyconego oddechu w czasie snu). Nazwa zaburzenia depersonalizacji została zmieniona na zaburzenie depersonalizacji/derealizacji. Zmieniono kryteria dysocjacyjnego zaburzenia tożsamości. W rozdziale zaburzeń związanych z substancjami i uzależnień kategorie nadużywania i uzależnienia zastąpiono kategorią zaburzenia używania substancji, dodano kryteria dla zespołu odstawienia marihuany i kofeiny. Zamiast zaburzeń tożsamości płciowej wprowadzono termin dysforii płciowej. Klasyfikacja w miejsce otępienia używa nowego określenia dużego zaburzenia neuropoznawczego. Utrzymano listę zaburzeń osobowości z DSM-IV, ale osobowość dyssocjalna znajduje się zarówno w rozdziale „Zaburzenia osobowości”, jak i w rozdziale „Zaburzenia niszczycielskie, kontroli impulsów i zachowania”.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj