Otwórz menu główne

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) – klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. DSM-IV jest też obowiązującym standardem w armiach NATO[1]. Jest umieszczona m.in. w wydanej w języku polskim publikacji "Kryteria Diagnostyczne według DSM-IV-TR"[2], stanowiącym przekład najnowszej, poprawionej wersji czwartego wydania pod redakcją prof. Jacka Wciórki z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Nowa wersja – DSM-5 – została wydana 18 maja 2013[3].

Pięć wymiarów klasyfikacji stanowi pomoc w diagnozowaniu choroby, przewidywaniu jej przebiegu a także zaplanowaniu postępowania.

 • Oś I – Zaburzenia kliniczne.
 • Oś II – Zaburzenia osobowości, zaburzenia rozwojowe.
 • Oś III – Stany ogólnomedyczne.
 • Oś IV – Problemy psychospołeczne i środowiskowe.
 • Oś V – Poziom przystosowania.

Postawioną diagnozę uzupełnia się następującymi zadaniami:

 • Ocena psychodynamiczna – oceniająca istniejące możliwości radzenia sobie z lękiem, opis przyczyn powodujących i utrzymujących stan chorobowy.
 • Rozpoznanie różnicowe – odrzucenie występowania i wpływu innych chorób.
 • Rokowanie – po analizie zebranych danych, stanu psychicznego chorego oraz rozpatrując pozytywne i negatywne oddziaływania, analizuje się możliwości obrazu choroby i wyleczenia.
 • Plan leczenia – ustala się sposób i przebieg leczenia. Powinno się też ocenić poziom chęci chorego do współdziałania, jego wiarygodność, krytycyzm, wgląd we własną chorobę i inteligencję, a także ich znaczenie dla leczenia.

Ogólna skala oceny funkcjonowania według DSM-IVEdytuj

Należy uwzględniać sprawność funkcjonowania w zakresie życia psychicznego, społecznego i zawodowego. Każdy z czynników należy umieścić w pewnym ciągu, którego jednym biegunem jest zdrowie, drugim zaś choroba. Pomija się upośledzenie funkcjonowania spowodowane czynnikami fizycznymi lub środowiskowymi.

BibliografiaEdytuj

 • Kaplan H.I., Sadock B.J., (1995), Psychiatria kliniczna
 • Rosenhan D.L, Seligman M.E.P, (1994), Psychopatologia

PrzypisyEdytuj

 1. Gruszczyński W., Florkowski A., Gruszczyński B., Wysokiński A.. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych u żołnierzy w czasie misji pokojowych i działaniach wojennych. „Polski Merkuriusz Lekarski”. Tom XXV, suplement 1, s. 55, 2008. 
 2. Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR. Redakcja wydania polskiego Jacek Wciórka. Wyd. Elsevier 2008
 3. American Psychiatric Association - DSM-5 Development

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj