DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) – klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. DSM-IV jest też obowiązującym standardem w armiach NATO[1]. Jest umieszczona m.in. w wydanej w języku polskim publikacji „Kryteria Diagnostyczne według DSM-IV-TR”[2], stanowiącym przekład najnowszej, poprawionej wersji czwartego wydania pod redakcją prof. Jacka Wciórki z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Nowa wersja – DSM-5 – została wydana 18 maja 2013[3].

Wydanie DSM-IV-TR

Pięć wymiarów klasyfikacji stanowi pomoc w diagnozowaniu choroby, przewidywaniu jej przebiegu a także zaplanowaniu postępowania.

 • Oś I – zaburzenia kliniczne
 • Oś II – zaburzenia osobowości, zaburzenia rozwojowe
 • Oś III – stany ogólnomedyczne
 • Oś IV – problemy psychospołeczne i środowiskowe
 • Oś V – poziom przystosowania.

Postawioną diagnozę uzupełnia się następującymi zadaniami:

 • ocena psychodynamiczna – oceniająca istniejące możliwości radzenia sobie z lękiem, opis przyczyn powodujących i utrzymujących stan chorobowy
 • rozpoznanie różnicowe – odrzucenie występowania i wpływu innych chorób
 • rokowanie – po analizie zebranych danych, stanu psychicznego chorego oraz rozpatrując pozytywne i negatywne oddziaływania, analizuje się możliwości obrazu choroby i wyleczenia
 • plan leczenia – ustala się sposób i przebieg leczenia. Powinno się też ocenić poziom chęci chorego do współdziałania, jego wiarygodność, krytycyzm, wgląd we własną chorobę i inteligencję, a także ich znaczenie dla leczenia.

Ogólna skala oceny funkcjonowania według DSM-IV edytuj

Należy uwzględniać sprawność funkcjonowania w zakresie życia psychicznego, społecznego i zawodowego. Każdy z czynników należy umieścić w pewnym ciągu, którego jednym biegunem jest zdrowie, drugim zaś choroba. Pomija się upośledzenie funkcjonowania spowodowane czynnikami fizycznymi lub środowiskowymi.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Gruszczyński W., Florkowski A., Gruszczyński B., Wysokiński A.. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych u żołnierzy w czasie misji pokojowych i działaniach wojennych. „Polski Merkuriusz Lekarski”. Tom XXV, suplement 1, s. 55, 2008. 
 2. Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR. Redakcja wydania polskiego Jacek Wciórka. Wyd. Elsevier 2008
 3. American Psychiatric Association - DSM-5 Development

Bibliografia edytuj

 • H.I. Kaplan, B.J. Sadock: Psychiatria kliniczna, 1995
 • D.L Rosenhan, M.E.P Seligman: Psychopatologia, 1994