Danuta Ciesielska

polska uczona badająca dzieje matematyki

Danuta Ciesielska – polska uczona badająca matematykę i jej dzieje, nauczycielka akademicka. Zatrudniona w Instytucie Historii Nauki PAN; w 2015 roku objęła tam stanowisko adiunkta[1]. Laureatka Nagrody Dicksteina za rok 2020[2][3][4]. Jej specjalności to historia matematyki w wiekach XIX i XX, zwłaszcza matematyki polskiej oraz geometrii.

ŻyciorysEdytuj

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim; tam też ukończyła studia doktoranckie. W 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk matematycznych na podstawie dysertacji Relatywne stożki styczne zbiorów analitycznych; jej promotorem był prof. Piotr Tworzewski[1][5][6].

Nauczała na kilku polskich uczelniach[6]:

Zastępca redaktora naczelnego Kwartalnika Historii Nauki i Techniki[7]. Członkostwa:

 • redakcja czasopisma PTM „Antiquitates Mathematicae” (2014–2017), gdzie odpowiadała za dział Historia matematyki polskiej;
 • Komisja Historii Nauki PAU[8];
 • Komisja do Oceny Podręczników Szkolnych PAU[9];
 • Komisja Dydaktyki Matematyki Komitetu Matematyki PAN[10].

Autorka lub współautorka kilku książek i kilkudziesięciu artykułów o matematyce i jej historii, poświęconych m.in. takim postaciom jak Stefan Banach, Stanisław Zaremba, Otton Nikodym, Alfred Rosenblatt, Władysław Kretkowski, Stanisława Nikodymowa. Miała znaczący udział w postawieniu na krakowskich Plantach ławki z figurami Stefana Banacha i Ottona Nikodyma w setną rocznicę ich słynnego spotkania z Hugonem Steinhausem[11].

Wybrane publikacjeEdytuj

Książki
 • 2002: Danuta Ciesielska, Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda, Epsilon, Wydawnictwo Szkolne Omega, ISBN 978-83-7267-062-5.
 • 2003: Danuta Ciesielska, Armen Edigarian, Anna Kordyka, Bożena Witecka, Słownik szkolny. Matematyka, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, ISBN 978-83-7435-592-6.
 • 2019: Danuta Ciesielska, Krzysztof Ciesielski, Matematyka na znaczkach pocztowych, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Biblioteka Jagiellońska, Kraków, ISBN 978-83-954680-2-5.
 • 2019: Danuta Ciesielska, Krzysztof Ciesielski, Matematyczna wędrówka po Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Kraków, ISBN 978-83-954680-0-1.
 • 2021: Danuta Ciesielska, Lech Maligranda, Joanna Zwierzyńska: W świątyni nauki, mekce matematyków. Studia i badania naukowe polskich matematyków, fizyków i astronomów na Uniwersytecie w Getyndze 1884-1933, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ISBN 978-8-301-22041-9.
Artykuły
 • 2013: Danuta Ciesielska, Teoria Galois w spuściźnie Kretkowskiego, [w:] J. Bečvář, M. Bečvář (red.), 34 mezinarodne konference „Historie Matematiky”, Univerzita Karlovy v Praze, Praha, s. 81–88.
 • 2014: Danuta Ciesielska, Władysław Kretkowski (1840–1910), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 59 (4), s. 17–54..
 • 2018: Danuta Ciesielska, Krzysztof Ciesielski, Equidecomposability of Polyhedra: A Solution of Hilbert’s Third Problem in Kraków before ICM 1900, „The Mathematical Intelligencer”, 40 (2), s. 55–63, DOI10.1007/s00283-017-9748-4 [dostęp 2022-02-08] (ang.)..
 • 2019: Danuta Ciesielska, Lech Maligranda, Alfred Rosenblatt (1880–1947). Polish–Peruvian mathematician, „Banach Center Publications”, 119, s. 57–108, DOI10.4064/bc119-4 [dostęp 2022-02-08] (ang.)..
 • 2020: Danuta Ciesielska, Stanisława and Otton Nikodym, [w:] Against All Odds. Women’s Ways to Mathematical Research Since 1800, red. Eva Kaufholz-Soldat, Nicola M.R. Oswald, Springer Nature, s. 151-175. ISBN 978-3-030-47610-6.
 • 2021: Danuta Ciesielska, Krzysztof Ciesielski, Banach’s Doctorate: A Case of Mistaken Identity, „The Mathematical Intelligencer”, 43 (3), s. 1–7, DOI10.1007/s00283-020-10033-x [dostęp 2022-02-08] (ang.)..

PrzypisyEdytuj