Otwórz menu główne

Antiquitates Mathematicae

Antiquitates Mathematicae (Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego Seria VI)rocznik wydawany przez Polskie Towarzystwo Matematyczne. ISSN 1898-5203.

Antiquitates Mathematicae
Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego Seria VI
Częstotliwość rocznik
Państwo  Polska
Wydawca Polskie Towarzystwo Matematyczne
Rodzaj czasopisma historia matematyki
Pierwsze wydanie 2006
Redaktor naczelny Stanisław Domoradzki
Stali współpracownicy Roman Duda, Danuta Ciesielska, Lech Maligranda, Jerzy Mioduszewski, Roman Murawski, Zofia Pawlikowska - Brożek, Walerian Piotrowski, Zdzisław Pogoda, Andrzej Schinzel, Margaret Stawiska-Friedland
Liczba stron 300
ISSN eISSN: 2353-8813 1898-5203 eISSN: 2353-8813

Tematyka i komitet redakcyjnyEdytuj

Czasopismo publikuje teksty odczytów przedstawianych na konferencjach naukowych PTM z historii matematyki oraz inne prace z historii matematyki. Pewna preferencja jest dana pracom i archiwaliom dotyczącym historii matematyki polskiej.

Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma od chwili powstania do roku 2011 był Witold Więsław[1].

Redaktorem naczelnym jest Stanisław Domoradzki a jego zastępcą Krzysztof Szajowski. Redaktorami działów są: Stanisław Domoradzki (biografie matematyków), Walerian Piotrowski (recenzje książek), Zdzisław Pogoda (historia matematyki w Polsce), Margaret Stawiska-Friedland (historia i filozofia matematyki na świecie), Krzysztof Szajowski (historia zastosowań matematyki). Komitet redakcyjny tworzą: Martina Bečvářová, Sergey S. Demidov, Roman Duda, Lech Maligranda, Jerzy Mioduszewski, Roman Murawski, Zofia Pawlikowska-Brożek, Andrzej Schinzel.

HistoriaEdytuj

Czasopismo zostało powołane do życia na Walnym Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Matematycznego we wrześniu 2006 pod nazwą Roczniki historyczne jako kontynuacja 19 tomów materiałów konferencyjnych wydanych okazjonalnie przez różne instytucje. Powołano zespół organizacyjny czasopisma w składzie: Roman Duda, Lech Maligranda, Jerzy Mioduszewski, Andrzej Pelczar, Andrzej Schinzel, Krzysztof Tatarkiewicz, Witold Więsław, Krystyna Wuczyńska[2].

Nowe czasopismo nazwano Antiquitates Mathematicae. Pierwszy jego tom ukazał się w 2007. Na kadencję 2012-2014 Polskie Towarzystwo Matematyczne nie powołało redaktora naczelnego[3] i wydawanie pisma na pewien czas zawieszono. W roku 2014 powołany został nowy zespół redakcyjny, a p.o. redaktora naczelnego został Krzysztof Szajowski.

Zobacz teżEdytuj

Inne Roczniki PTM:

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj