Antiquitates Mathematicae

Antiquitates Mathematicae (Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego Seria VI)rocznik wydawany przez Polskie Towarzystwo Matematyczne. ISSN 1898-5203.

Antiquitates Mathematicae
Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego Seria VI
Częstotliwość

rocznik

Państwo

 Polska

Wydawca

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Tematyka

historia

Pierwszy numer

2006

Redaktor naczelny

Stanisław Domoradzki

Stali współpracownicy

Roman Duda,
Lech Maligranda,
Jerzy Mioduszewski,
Roman Murawski,
Zofia Pawlikowska-Brożek,
Walerian Piotrowski,
Zdzisław Pogoda,
Andrzej Schinzel,
Margaret Stawiska-Friedland

Liczba stron

300

ISSN


eISSN: 2353-8813 1898-5203
eISSN: 2353-8813

Strona internetowa

Tematyka i komitet redakcyjny Edytuj

Czasopismo publikuje teksty odczytów przedstawianych na konferencjach naukowych PTM z historii matematyki oraz inne prace z historii matematyki. Pewna preferencja jest dana pracom i archiwaliom dotyczącym historii matematyki polskiej.

Założycielami czasopisma byli ówczesnego prezesa PTM, Stefan Jackowski oraz pierwszy redaktor naczelny czasopisma, od chwili powstania do roku 2011, Witold Więsław[1].

Redaktorem naczelnym jest Stanisław Domoradzki a jego zastępcą Krzysztof Szajowski[2]. Redaktorami działów są: Stanisław Domoradzki (biografie matematyków), Walerian Piotrowski (recenzje książek), Zdzisław Pogoda (historia matematyki w Polsce), Margaret Stawiska-Friedland (historia i filozofia matematyki na świecie), Krzysztof Szajowski (historia zastosowań matematyki). Komitet redakcyjny tworzą: Martina Bečvářová, Sergey S. Demidov, Roman Duda, Lech Maligranda, Jerzy Mioduszewski, Roman Murawski, Zofia Pawlikowska-Brożek, Andrzej Schinzel.

Historia Edytuj

Czasopismo zostało powołane do życia na Walnym Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Matematycznego we wrześniu 2006 pod nazwą Roczniki historyczne jako kontynuacja 19 tomów materiałów konferencyjnych wydanych okazjonalnie przez różne instytucje. Powołano zespół organizacyjny czasopisma w składzie: Roman Duda, Lech Maligranda, Jerzy Mioduszewski, Andrzej Pelczar, Andrzej Schinzel, Krzysztof Tatarkiewicz, Witold Więsław, Krystyna Wuczyńska[3].

Nowe czasopismo nazwano Antiquitates Mathematicae. Pierwszy jego tom ukazał się w 2007. Na kadencję 2012-2014 Polskie Towarzystwo Matematyczne nie powołało redaktora naczelnego[4] i wydawanie pisma na pewien czas zawieszono. W roku 2014 powołany został nowy zespół redakcyjny, a p.o. redaktora naczelnego został Krzysztof Szajowski.

Zobacz też Edytuj

Inne Roczniki PTM:

Przypisy Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj