Dardania (prowincja rzymska)

prowincja rzymska

Dardania – prowincja starożytnego Rzymu, istniejąca w późnym okresie Cesarstwa.

Królestwo Dardanów ok. 230 p.n.e.
Dardania jako prowincja rzymska w początkowym okresie po jej powołaniu (IV wiek)
Diecezja Dacja i jej prowincje (w tym Dardania) na mapie Imperium - przełom III i IV w.
Dardania oraz Mezja II (Moesia Secunda) wśród prowincji rzymskich - VI wiek n.e.

Nazwą Dardania określano początkowo południową część Mezji i Mezji Górnej (Moesia Superior)[1]. Współcześnie terytorium to odpowiada przygranicznym ziemiom Kosowa i Serbii[2] oraz Macedoniii i Bułgarii.

Główne ośrodkiEdytuj

Dawne ośrodki rzymskie (a współczesne miejscowości) na tym terenie to[3][4]:

  Naissus (obecnie Nisz, Serbia)
  Remesiana (Romatiana) (obecnie Bela Palanka)
  Scupi (Colonia Flavia Scupinorum) (obecnie Skopje, Macedonia)
  Ulpiana (obecnie Lipljan, Kosowo)
  Iustiniana Prima (rejon współczesnego Lebane, Serbia)

HistoriaEdytuj

Czasy przedrzymskieEdytuj

Prowincja powstała na terytorium zlokalizowanym w miejscu przedrzymskiego osadnictwa plemienia Dardanów. Mitycznym wodzem tego plemienia i królem Dardanii miał być Dardanos, protoplasta Trojan. Odnotowanym założycielem dynastii władającej Dardanami był Bardylis I (król w okresie 395-358 p.n.e.). Kolejnymi odnotowanymi władcami Dardanów byli:

Dardanowie wielokrotnie, ze zmiennym powodzeniem wchodzili w konflikty z władcami Macedonii, także w okresie, gdy ta znalazła się już pod panowaniem rzymskim. Pierwsze starcia miały miejsce w latach 7573 p.n.e. (Rzymianie dowodzeni przez Gajusza Skryboniusza Kuriona zwyciężyli), kolejne - aż do ostatecznego podporządkowania Rzymowi ok. 28 p.n.e.[5].

Czasy rzymskieEdytuj

Jako prowincja Dardania zaistniała około roku 293 jako wynik wydzielenia z istniejącej wcześniej prowincji Mezja Górna. W rezultacie podziału powstały prowincje Dardania oraz Moesia Prima (Mezja I).

O powstaniu prowincji zdecydował cesarz Dioklecjan w ramach zrealizowanej przez siebie reformy administracyjnej, w ramach której utworzono Diecezję Mezja, złożoną z Dardanii i innych prowincji (były to: Achaja, Dacia Ripensis, Epirus nova, Epirus vetus, Kreta, Macedonia, Moesia Superior, Praevalitana, Tesalia)[6].

W kolejnych dziesięcioleciach wschodnią część terytorium Dardanii włączono do prowincji Dacia Mediterranea, w której głównym ośrodkiem była Serdica (współcześnie Sofia). Nadrzędna diecezja została z kolei podzielona na dwie: Diecezję Macedonia i Diecezję Dacja (w której znalazła się Dardania).

Po podziale Cesarstwa Rzymskiego (395) Dardania znalazła się pod zwierzchnictwem Cesarstwa wschodniorzymskiego (Bizantyńskiego).

Nawiązania współczesneEdytuj

Nazwa „flaga Dardanii” używana jest w stosunku do jednej z wersji nieoficjalnej flagi Kosowa.

PrzypisyEdytuj

  1. Mócsy 2014 ↓, s. 69.
  2. według stanu na 2017 Kosowo ma status terytorium spornego, formalnie w granicach Republiki Serbii
  3. Papazoglu 1978 ↓, s. 224.
  4. Petrović 2007 ↓, s. 23.
  5. Petrović 2007 ↓, s. 9-10.
  6. Roisman i Worthington 2010 ↓, s. 547.

BibliografiaEdytuj