Otwórz menu główne

Dariusz Paweł Chemperek (ur. 1965[1]) – polski filolog, literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie literaturoznawstwa polskiego.

Dariusz Chemperek
Kraj działania  Polska
Data urodzenia 1965
profesor nauk humanistycznych
Specjalność: literaturoznawstwo polskie
Alma Mater Katolicki Uniwersytet Lubelski
Doktorat 1997 – literaturoznawstwo
UMCS
Habilitacja 2006 – literaturoznawstwo
UMCS
Profesura 2015
profesor UMCS

ŻyciorysEdytuj

W 1990 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył studia na kierunku filologia polska. W 1997 uzyskał na Wydziale Humanistycznym UMCS na podstawie rozprawy pt. O poezji medytacyjnej Daniela Naborowskiego stopień naukowy doktora nauk humanistycznych, a w 2006 na tym samym wydziale na podstawie dorobku naukowego i monografii pt. Poezja Jana Gawińskiego i kultura literacka drugiej połowy XVII wieku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych. W 2015 prezydent RP Bronisław Komorowski nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Został profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego UMCS. Był zatrudniony w Katedrze Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Politechniki Radomskiej[2].

Opublikował m.in. „Umysł przecię z swojego toru nie wybiega”. O poezji medytacyjnej Daniela Naborowskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 1998, ss. 146), Poezja Jana Gawińskiego i kultura drugiej połowy XVII wieku (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, ss. 418)[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Chemperek, Dariusz (1965- ).. bn.org.pl. [dostęp 2017-11-02].
  2. prof. dr hab. Dariusz Paweł Chemperek. nauka-polska.pl. [dostęp 2017-11-02].
  3. prof. dr hab. Dariusz Chemperek. umcs.pl. [dostęp 2017-11-02].