Otwórz menu główne

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – wydział UMCS w Lublinie, powołany do życia 12 sierpnia 1952 roku. Na podstawową strukturę Wydziału Humanistycznego składa się dziewięć instytutów oraz jeden samodzielny zakład.

Wydział Humanistyczny
Faculty of Humanities
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Ilustracja
Główne wejście do nowego budynku Wydziału Humanistycznego UMCS.
Data założenia 12 sierpnia 1952
Państwo  Polska
Adres Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
Dziekan dr hab. Robert Litwiński
brak współrzędnych
Strona internetowa
Wydział Humanistyczny i aula
Wydział Humanistyczny, aula i patio
Nowy budynek Wydziału Humanistycznego UMCS (po lewej), na drugim planie budynek Uniwersytetu Przyrodniczego

Spis treści

Poczet dziekanówEdytuj

W dotychczasowych dziejach Wydziału Humanistycznego funkcje dziekanów pełnili:

Władze WydziałuEdytuj

W kadencji 2016-2020:[1]

Stanowisko Imię i nazwisko
Dziekan dr hab. Robert Litwiński
Prodziekan ds. Ogólnych prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Irmina Wawrzyczek
Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Marek Woźniak

WykładowcyEdytuj

Struktura organizacyjnaEdytuj

 
Wydział Humanistyczny, V piętro - Instytut Anglistyki UMCS

Instytut AnglistykiEdytuj

Dyrektor: dr hab. Zbigniew Mazur[2]
 • Zakład Akwizycji i Dydaktyki Nauczania Języka Angielskiego
 • Zakład Fonetyki i Fonologii
 • Zakład Kultur Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
 • Zakład Językoznawstwa Kognitywnego
 • Zakład Językoznawstwa Kulturowego
 • Zakład Literatury Angielskiej
 • Zakład Literatury Angloirlandzkiej
 • Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej
 • Zakład Studiów Conradoznawczych

Instytut ArcheologiiEdytuj

Dyrektor: dr hab. Piotr Łuczkiewicz[3]
 • Zakład Archeologii Pra- i Protohistorycznej
 • Zakład Archeologii Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego Barbaricum
 • Zakład Archeologii Średniowiecza i Okresu Nowożytnego

Instytut Filologii PolskiejEdytuj

Dyrektor: dr hab. Arkadiusz Bagłajewski[4]
 • Zakład Badań Teatralnych i Literatury Staropolskiej z Pracownią Teatrologii
 • Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych
 • Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii
 • Zakład Historii Literatury Polskiej
 • Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
 • Zakład Literatury XX i XXI Wieku
 • Zakład Semantyki, Pragmatyki i Teorii Języka
 • Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego
 • Zakład Teorii i Antropologii Literatury
 • Pracownia "Archiwum Etnolingwistyczne" UMCS

Instytut Filologii RomańskiejEdytuj

Dyrektor: dr hab. Maria Falska[5]
 • Zakład Językoznawstwa Romańskiego
 • Zakład Literatur Romańskich
 • Zakład Studiów Hispanistycznych
 • Zakład Studiów Italianistycznych
 • Zakład Studiów Portugalistycznych
 • Pracownia Dydaktyki Języków Romańskich

Instytut Filologii SłowiańskiejEdytuj

Dyrektor: prof. dr hab. Siergiej Kowalow[6]
 • Zakład Białorutenistyki i Bułgarystyki
 • Zakład Filologii Ukraińskiej
 • Zakład Języka Rosyjskiego
 • Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
 • Pracownia Glottodydaktyki

Instytut Germanistyki i Lingwistyki StosowanejEdytuj

Dyrektor: dr hab. Jarosław Krajka[7]
 • Zakład Językoznawstwa Germańskiego
 • Zakład Literaturoznawstwa Germańskiego i Komparatystyki
 • Zakład Lingwistyki Stosowanej

Instytut HistoriiEdytuj

Dyrektor: dr hab. Marek Sioma[8]
 • Zakład Historii Starożytnej
 • Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych
 • Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej
 • Zakład Historii XVI-XVIII wieku
 • Zakład Historii XIX wieku i Dziejów Europy Wschodniej
 • Zakład Historii Najnowszej
 • Zakład Historii Społecznej XX wieku
 • Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii
 • Zakład Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego
 • Zakład Metodologii Historii

Instytut Informacji Naukowej i BibliotekoznawstwaEdytuj

Dyrektor: prof. dr hab. Maria Juda[9]
 • Zakład Informatologii
 • Zakład Kultury Informacyjnej i Czytelnictwa
 • Zakład Kultury Książki i Nauk Pomocniczych Bibliologii

Instytut KulturoznawstwaEdytuj

Dyrektor: dr hab. Ewa Głażewska[10]
 • Zakład Badań nad Dziedzictwem Kulturowym
 • Zakład Historii Kultury
 • Zakład Kultury i Historii Żydów
 • Zakład Kultury Polskiej
 • Zakład Kultury Wizualnej

Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią LogopedycznąEdytuj

Kierownik: dr hab. Tomasz Woźniak[11]

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj