Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

wydział Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – historyczny wydział UMCS w Lublinie, powołany do życia 12 sierpnia 1952 roku i zlikwidowany w 2019 roku – w jego miejsce powołano Wydział Filologiczny oraz Wydział Historii i Archeologii. Na podstawową strukturę Wydziału Humanistycznego składało się dziewięć instytutów oraz jeden samodzielny zakład.

Wydział Humanistyczny
Faculty of Humanities
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Ilustracja
Główne wejście do nowego budynku Wydziału Humanistycznego UMCS.
Data założenia

12 sierpnia 1952

Data likwidacji

2019

Państwo

 Polska

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

Dziekan

prof. dr hab. Robert Litwiński

brak współrzędnych
Strona internetowa
Wydział Humanistyczny i aula
Wydział Humanistyczny, aula i patio
Nowy budynek Wydziału Humanistycznego UMCS (po lewej), na drugim planie budynek Uniwersytetu Przyrodniczego

Poczet dziekanów edytuj

W dotychczasowych dziejach Wydziału Humanistycznego funkcje dziekanów pełnili:

Władze Wydziału edytuj

W kadencji 2016-2019:[1]

Stanowisko Imię i nazwisko
Dziekan prof. dr hab. Robert Litwiński
Prodziekan ds. Ogólnych prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Irmina Wawrzyczek
Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Marek Woźniak

Wykładowcy edytuj

Struktura organizacyjna edytuj

 
Wydział Humanistyczny, V piętro - Instytut Anglistyki UMCS

Instytut Anglistyki edytuj

Dyrektor: dr hab. Zbigniew Mazur[2]
 • Zakład Akwizycji i Dydaktyki Nauczania Języka Angielskiego
 • Zakład Fonetyki i Fonologii
 • Zakład Kultur Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
 • Zakład Językoznawstwa Kognitywnego
 • Zakład Językoznawstwa Kulturowego
 • Zakład Literatury Angielskiej
 • Zakład Literatury Angloirlandzkiej
 • Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej
 • Zakład Studiów Conradoznawczych

Instytut Archeologii edytuj

Dyrektor: dr hab. Piotr Łuczkiewicz[3]
 • Zakład Archeologii Pra- i Protohistorycznej
 • Zakład Archeologii Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego Barbaricum
 • Zakład Archeologii Średniowiecza i Okresu Nowożytnego

Instytut Filologii Polskiej edytuj

Dyrektor: dr hab. Arkadiusz Bagłajewski[4]
 • Zakład Badań Teatralnych i Literatury Staropolskiej z Pracownią Teatrologii
 • Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych
 • Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii
 • Zakład Historii Literatury Polskiej
 • Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
 • Zakład Literatury XX i XXI Wieku
 • Zakład Semantyki, Pragmatyki i Teorii Języka
 • Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego
 • Zakład Teorii i Antropologii Literatury
 • Pracownia "Archiwum Etnolingwistyczne" UMCS

Instytut Filologii Romańskiej edytuj

Dyrektor: dr hab. Maria Falska[5]
 • Zakład Językoznawstwa Romańskiego
 • Zakład Literatur Romańskich
 • Zakład Studiów Hispanistycznych
 • Zakład Studiów Italianistycznych
 • Zakład Studiów Portugalistycznych
 • Pracownia Dydaktyki Języków Romańskich

Instytut Filologii Słowiańskiej edytuj

Dyrektor: prof. dr hab. Siergiej Kowalow[6]
 • Zakład Białorutenistyki i Bułgarystyki
 • Zakład Filologii Ukraińskiej
 • Zakład Języka Rosyjskiego
 • Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
 • Pracownia Glottodydaktyki

Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej edytuj

Dyrektor: dr hab. Jarosław Krajka[7]
 • Zakład Językoznawstwa Germańskiego
 • Zakład Literaturoznawstwa Germańskiego i Komparatystyki
 • Zakład Lingwistyki Stosowanej

Instytut Historii edytuj

Dyrektor: dr hab. Marek Sioma[8] (do 2019 r.)
 • Zakład Historii Starożytnej
 • Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych
 • Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej
 • Zakład Historii XVI-XVIII wieku
 • Zakład Historii XIX wieku i Dziejów Europy Wschodniej
 • Zakład Historii Najnowszej
 • Zakład Historii Społecznej XX wieku
 • Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii
 • Zakład Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego
 • Zakład Metodologii Historii

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa edytuj

Dyrektor: prof. dr hab. Maria Juda[9]
 • Zakład Informatologii
 • Zakład Kultury Informacyjnej i Czytelnictwa
 • Zakład Kultury Książki i Nauk Pomocniczych Bibliologii

Instytut Kulturoznawstwa edytuj

Dyrektor: dr hab. Ewa Głażewska[10]
 • Zakład Badań nad Dziedzictwem Kulturowym
 • Zakład Historii Kultury
 • Zakład Kultury i Historii Żydów
 • Zakład Kultury Polskiej
 • Zakład Kultury Wizualnej

Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną edytuj

Kierownik: dr hab. Tomasz Woźniak[11]

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj