Dei Filiuskonstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej ogłoszona 24 kwietnia 1870 roku przez sobór watykański, skierowana przeciw błędom doktrynalnym, a także przeciw racjonalizmowi i fideizmowi.

Dokument porusza cztery kwestie:

  1. O Bogu stworzycielu wszystkich rzeczy.
  2. O objawieniu
  3. O wierze
  4. O wierze i rozumie.

W dokumencie zwrócono uwagę, że nie ma sprzeczności między wiarą a rozumem.

„Wiara i rozum nie tylko nie mogą nigdy pozostawać w niezgodzie, ale się wzajemnie wspomagają, gdyż prawy rozum ukazuje podstawy wiary, a oświecony jej światłem oddaje się wiedzy w sprawach Bożych.”

Dei Filius 51[1],

Przeszło 100 lat później na tę samą kwestię zwrócił uwagę Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio.

PrzypisyEdytuj