Dekanat Wojniczdekanat wchodzący w skład diecezji tarnowskiej.

Dekanat Wojnicz
Diecezja tarnowska
Dziekan ks. dr Jan Gębarowski
Dane statystyczne
Liczba parafii 8

W skład dekanatu wchodzą parafie: