Dziekan (Kościół katolicki)

przełożony wspólnot katolickich

Dziekan w Kościele katolickim – przełożony różnych wspólnot: