Dziekan (Kościół katolicki)

Zobacz też: inne znaczenia wyrazu „dziekan”.

Dziekan w Kościele katolickim – przełożony różnych wspólnot: