Otwórz menu główne

Dekanat Zator – jeden z 44 dekanatów w rzymskokatolickiej archidiecezji krakowskiej.

Dekanat Zator
Archidiecezja krakowska
Dziekan ks. kan. EC Józef Piwowarski
Dane statystyczne
Liczba parafii 9

Spis treści

HistoriaEdytuj

Według spisu parafii płacących dziesięcinę sześcioletnią w diecezji krakowskiej z 1326 na dekanat Zator (decanatus de Zathor) składały się następujące parafie[1]: Zator (Zathor), Przeciszów (Villa Hertmanni), Polanka Wielka (Polenka), Piotrowice (Petrowicz), Gierałtowice (Villa Gerardi), Głębowice (Glambowicz), Zygodowice (Villa Zebotonis, ewentualnie Przybradz), Witanowice (Villa Wriderici seu Vitanowicz), Wieprz (Weprez), Inwałd (Helwand), Spytkowice (Spichowicz), Woźniki (Woznik), Frydrychowice (Wridirichowicz), Jaroszowice (Zarissow), Barwałd (Berwald), Zebrzydowice (Villa Siffridi), Pobiedr (Paszkówka) (Bobedre), Regulice (Regulicz), Graboszyce (Grabssicz), Mucharz (Muchar), Nidek (Nidek), Radziszów (Antiquo Radissow), Wola Radziszowska (Novo Radissow), Czernichów (Cirnechow), Tyniec (Thintia), Morawica (Moravitia), Rudawa (Rudawa), Przeginia (Pregyna), Krzęcin (Crenczin), Stronie (Stronow), Wadowice (jako filia Mucharza) (Wadowicz), Palczowice (Palzowicz), Poręba Żegoty (Paromba Zeuota), Krzeszowice (Cressowicz), Liszki (Lissek). Pewne wątpliwości w identyfikacji budzi parafia Villa Mathei (wzmiankowana również w następnych latach wielokrotnie, identyfikowana z Radoczą) i Somscow (Sanka?).

Spis świętopietrza z 1335 nie wymienia nowych parafii. W kolejnych spisach świętopietrza z lat 1346–1358 występują nowe parafie w Babice (Babicz), Marcyporęba (Poramba Marconis), Rybna (Rybna, też Przegina vel Ribna), Andrychów (Henrichow), Przytkowice (Przibcovicz), Sanka (Sosnka), Klecza (Kleczce, Kleczce sive Iarossin), Bachowice (Bathovicz, Bachovicz), Wysoka (Vissoka), Chocznia (Choczna), Krzeszów (Cressow), Tłuczań (Cluczan), Radocza (Radocza)[2].

W latach 1747–1749 dekanat obejmował 25 parafii. Ówczesną liczbę katolików szacuje się 38 889, żydów na 78, protestantów na terenie dekanatu nie było[3].

ParafieEdytuj

Sąsiednie dekanatyEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Monumenta Poloniae Vaticana T.1 Acta Camerae Apostolicae. Vol. 1, 1207-1344. Jan Ptaśnik (redakcja). Cracoviae: Sumpt. Academiae Litterarum Cracoviensis, 1913, s. 127-131.
  2. Monumenta Poloniae Vaticana T.2 Acta Camerae Apostolicae. Vol. 2, 1344-1374. Jan Ptaśnik (redakcja). Cracoviae: Sumpt. Academiae Litterarum Cracoviensis, 1913, s. 179, 225, 252, 299.
  3. Marian Surdacki. Stosunki wyznaniowe w diecezji krakowskiej w połowie XVIII wieku na podstawie wizytacj i tabel biskupa A.S. Załuskiego. „Roczniki Nauk Społecznych”. XI (2), s. 115, 128, 132, 1983. 
  4. Archidiecezja krakowska. Lista parafii według dekanatów