Dekanat warecki – dekanat archidiecezji warszawskiej wchodzącej w skład metropolii warszawskiej. Dziekanem dekanatu jest ks. Piotr Liber, proboszcz parafii Św. Trójcy w Konarach. W skład dekanatu wchodzi 10 parafii:

Dekanat warecki
Państwo  Polska
Siedziba Warka
Wyznanie rzymskokatolickie
Archidiecezja warszawska
Dziekan ks. Piotr Liber
Wicedziekan ks. kan. Mirosław Lewaszkiewicz
Ojciec duchowny ks. kan. Sławomir Paszowski
Dane statystyczne
Liczba kapłanów
• w tym diecezjalnych

14
Liczba parafii 10