Deklaracja podatkowa

Deklaracja podatkowa – forma obowiązkowego przekazywania informacji dla celów podatkowych, a według ustawy Ordynacja podatkowa również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Przykładowe deklaracje podatkowe obowiązujące w Polsce:

Symbol Opis Termin złożenia
Podatek od towarów i usług
VAT-7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług do 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
VAT-UE Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów różne terminy, w zależności od formy składania (w wersji elektronicznej do 25 lub papierowej do 15) oraz wartości przeprowadzonych transakcji wewnątrzunijnych (informacja składana za miesiąc lub za kwartał)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych do 31 stycznia za rok poprzedni
PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy do 31 stycznia za rok poprzedni
PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do ostatniego dnia lutego za rok poprzedni
PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym do 30 kwietnia za rok poprzedni
PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym do 30 kwietnia za rok poprzedni
PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym do 30 kwietnia za rok poprzedni
Podatek dochodowy od osób prawnych
CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych do 31 marca za rok poprzedni
Podatek od czynności cywilnoprawnych
PCC-3 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych do 14 dni od powstania obowiązku podatkowego
Podatek od środków transportowych
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj