Delta Nigru

delta rzeki Niger u jej ujścia do Zatoki Gwinejskiej w południowej Nigerii

Delta Nigrudelta rzeki Niger u jej ujścia do Zatoki Gwinejskiej w południowej Nigerii. Jest to gęsto zaludniony region, który według oficjalnych ustaleń rządu nigeryjskiego obejmuje powierzchnię 70 tys. km² (geograficznie sama delta zajmuje ok. 25 tys. km²) i zamieszkiwany jest przez około 20 milionów osób. Mieszkańcy delty Nigru należą do 40 grup etnicznych i posługują się 250 językami i dialektami. Zajmują się głównie rybołówstwem i uprawą roli. W przeszłości podstawą gospodarki regionu była także uprawa palmy oleistej.

Zdjęcie satelitarne Delty Nigru (2005)

Region delty Nigru jest jednocześnie miejscem wydobycia największych ilości ropy naftowej na kontynencie afrykańskim. Wydobywa się tu około 2 milionów baryłek ropy dziennie. Od 1975 roku Nigeria zawdzięcza temu regionowi 75% zysków z eksportu. Większość gazu ziemnego wydobywanego w szybach naftowych jest natychmiast spalana i dostaje się do atmosfery z prędkością 70 milionów metrów sześciennych dziennie. Stanowi to 40% zużycia gazu ziemnego w całej Afryce i czyni deltę Nigru największym źródłem emisji gazu cieplarnianego na świecie. Zniszczenie środowiska i brak dzielenia się zyskami ze społeczeństwem Nigerii było źródłem powstania ruchów na rzecz ochrony środowiska, a także licznych konfliktów etnicznych w regionie.

Zobacz też edytuj