Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej

Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej – książka autorstwa historyka Cezarego Kuklo i pierwsza praca serii nowej Nauk Pomocniczych Historii (pod redakcją Andrzeja Rachuby i Sławomira Górzyńskiego), poświęcona demografii historycznej Rzeczypospolitej przed upadkiem jej państwowości.

Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej
Autor

Cezary Kuklo

Tematyka

Demografia historyczna

Typ utworu

podręcznik akademicki

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Warszawa

Język

polski

Data wydania

2009

Wydawca

Wydawnictwo DiG

Odbiór i krytykaEdytuj

Książka jest traktowana jako nowoczesny podręcznik demografii historycznej. Podkreśla się jego erudycyjny charakter. To skutek doskonałego przygotowania do opracowania zagadnień demograficznych w przeszłości autora omawianej pracy[1].

Krytyka względem podręcznika koncentruje się wokół sposobu wykorzystania przez Kuklę metod statystycznych bądź stosowania archaicznego języka (np. nazwa rozdziału 4: Stosunki ludnościowe), co nie umniejsza ogólnej wartości opracowania[2].

Tematyka pracy według rozdziałów[3]Edytuj

1. Demografia historyczna – od nauki pomocniczej historii do samodzielności

W rozdziale tym autor przedstawił, czym jest demografia historyczna, jej początki jako dyscypliny naukowej, również rozwój w Polsce, zwłaszcza po II wojnie światowej.

2. Źródła do badań szacunków stanu zaludnienia i ruchu naturalnego ludności do końca XVIII wieku

W tej części zostały omówione źródła do badań z zakresu demografii historycznej (skarbowe, kościelna rejestracja metrykalna, spisy w XVIII wieku).

3. Metody badań stanu i ruchu naturalnego ludności

Trzeci rozdział poświęcono metodom badań, z zastosowaniem m.in. metod agregatywnych, rekonstrukcji rodzin i projekcji odwróconej.

4. Stosunki ludnościowe

Ten fragment książki dotyczy gęstości zaludnienia, struktur demograficznych i różnych podziałów wewnętrznych ludności oraz jej ruchu naturalnego.

5. Małżeństwa

Ta część opracowania została poświęcona obszernej charakterystyce małżeństw, z uwzględnieniem m.in. wieku i stanu cywilnego nowożeńców oraz czynników wpływających na decyzje o ślubie.

6. Urodzenia

W rozdziale tym autor przedstawił urodzenia, ale również problematykę umieralności okołoporodowej kobiet oraz rolę i znaczenie chrztu.

7. Rodzina

Jest to najobszerniejszy fragment książki, w którym omówiono zagadnienia płodności małżeńskiej, struktur rodzinnych, relacji wewnątrzrodzinnych oraz dzieci nieślubnych.

8. Zgony

W ostatnim rozdziale autor przeanalizował przyczyny i sezonowość zgonów oraz problematykę przeciętnego trwania ludzkiego życia.

PrzypisyEdytuj

  1. Z. Guldon, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Cezary Kuklo, Warszawa 2009 [recenzja], „Czasy Nowożytne”, 23, 2010, s. 293, 296.
  2. J. Paradysz, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Cezary Kuklo, Warszawa 2009 [recenzja], „Studia Demograficzne”, 2011, nr 2 (160), s. 109–111.
  3. Z. Guldon, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Cezary Kuklo, Warszawa 2009 [recenzja], „Czasy Nowożytne”, 23, 2010, s. 293–295.

BibliografiaEdytuj