Desmidie - według różnych ujęć podrząd (Desmidiales) lub rodzina (Desmidiaceae) glonów z gromady zielenic. W większości jednokomórkowe (czasem tworzące nitkowate cenobia, np. Bambusina, Spondylosium). Komórki wykazują symetrię osiową, przy czym lustrzane części, najczęściej posiadające po jednym chloroplaście, oddzielone są przewężeniem i połączone przesmykiem (isthmus). W ten sposób uzyskują atrakcyjne estetycznie kształty półksiężyców (nowik), gwiazd (Micrasterias), krzyży maltańskich (Euastrum) itp. Błona komórkowa segmentowana, z otworkami.

Desmidie
Ilustracja
Micrasterias sp.
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo rośliny
Gromada zielenice
Klasa ramienicowe
Rząd sprzężnice
Rodzina desmidie
Nazwa systematyczna
'Desmidiaceae'
Synonimy
Placodermae

Podobnie jak pozostałe sprzężnice (Zygnematales, Conjugatophyceae) rozmnażają się przez podział komórki (w przewężeniu) i koniugację, tj. syngamię, w której rolę gamet pełnią całe amebokształtne komórki zlewające się ze sobą po przejściu jednej do wnętrza drugiej lub w łączącym je kanale kopulacyjnym.

Niemal wyłącznie słodkowodne. Występują raczej niewielkich zbiornikach. Liczni przedstawiciele tolerują warunki występujące w zbiornikach humotroficznych (umiarkowane acydofile). Jako cała grupa bywają traktowane jako bioindykacyjny wskaźnik oligotrofii, jednak kilka gatunków (np. Closterium venus, Closterium ceratium) typowe jest dla jezior eutroficznych. Występują w planktonie oraz bentosie. Wydzielany przez otworki w błonie komórkowej śluz umożliwia im ruch pełzający po podłożu.

GrafikaEdytuj