Determinatyw (łac. determinativus 'określający' od determinare 'wyznaczać, rozróżniać, wskazywć, rozstrzygać', de 'z (czego), od, wy-' i terminare 'ograniczać' od terminus 'słup graniczny, granica, cel, koniec')[1]znak stojący w systemach pisma ideograficzno-fonetycznego przed lub po znaku określanym, oznaczający klasę pojęciową, jaką określany znak reprezentuje (drzewa, ludzie, bogowie). Determinatywy nie są wymawiane. Rolę podobną do determinatywu spełnia w piśmie alfabetycznym duża litera na początku wyrazu, odróżniająca nazwę własną od pospolitej[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Słownik Wyrazów Obcych, Dictionary : determinative
  2. John Chadwick, Odczytanie pisma linearnego B, przekład Jacek Niećko, Warszawa 1964, seria Omega, s. 39.

BibliografiaEdytuj

  1. Pismo (pol.). W: WIEM [on-line]. [dostęp 30 listopada 2009].
  2. Pismo w starożytnym Egipcie
  3. Pismo egipskie - pismo hieroglificzne, hieratyczne, demotyczne - opis, historia