Dharmakaja (skt. dharmakāya, tyb. chos sku, chiń. fashen 法身, kor. pŏpsin, jap. hōsshin, wiet. pháp thân) — jedno z trzech ciał buddy — Ciało Prawdy, Dharmy, ostatecznego prawa, mądrość. Wszystko obejmująca, nigdy nieustająca „takość”, istota i podstawa wszystkiego, nigdy niepowstała, ani niestworzona i nieuwarunkowana przez przyczyny i warunki.

8 cech Dharmakai:

  1. identyczność dla wszystkich Buddów
  2. dogłębność poznania, poza konceptualnymi barierami
  3. nieustające trwanie, nieuwarunkowane przez przyczyny i warunki
  4. homogeniczność, ta sama wszystko obejmująca, istota i podstawa wszystkiego
  5. nieomylność, bezbłędność poza skrajnościami istnienia i nieistnienia
  6. nieskalaność, poza błędami i złudzeniami
  7. świetlistość, niekonceptualna „takość”
  8. podstawa Sambhogakai

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

  • Dzie Gampopa, Ozdoba Wyzwolenia, Wydawnictwo Dazer, Grabnik