Dioda pojemnościowa

Dioda pojemnościowadioda półprzewodnikowa, w której wykorzystuje się zjawisko zmiany pojemności złącza p-n pod wpływem zmiany napięcia przyłożonego w kierunku zaporowym. Zmiana pojemności diody jest bardzo niewielka, zwykle od 6 pF do 20 pF, przy zmianach napięcia od 2 do 30 V[1].

Dioda pojemnościowa
Typ

bierny

Symbol
Symbol
Symbol diody pojemnościowej

Konstrukcja złączy stosowanych w diodach pojemnościowych jest specjalnie przystosowana do wykorzystania tej właściwości; diody pojemnościowe są wykonywane zazwyczaj z krzemu lub arsenku galu. Diody pojemnościowe są zoptymalizowane pod względem możliwości wykorzystania pojemności barierowej złącza.

Wyróżnia się dwa rodzaje diod pojemnościowych:

 • warikapy (od ang. variable capacitance, zmienna pojemność), o pojemności 10–500 pF, używane głównie w układach automatycznego strojenia jako elementy obwodów rezonansowych,
 • waraktory (od ang. variable reactance, zmienna reaktancja), o pojemności 0,2–20 pF, używane głównie w zakresie wysokich częstotliwości, jak również mikrofalowym (5–200 GHz); znajdują zastosowanie na przykład w powielaczach częstotliwości.

Właściwości techniczne i dopuszczalne wartości graniczne dla warikapów:

 • Cj - pojemność diody przy odwrotnej polaryzacji (w kierunku zaporowym) i odwrotnej częstotliwości (zwykle przy wartości napięcia zbliżonej do maksymalnej),
 • Rs - rezystancja szeregowa diody lub jej wartość Q przy ustalonej wartości napięcia wstecznego i częstotliwości wstecznej,
 • VRmax - maksymalne stałe napięcie wsteczne,
 • VRMmax - maksymalne szczytowe stałe napięcie wsteczne,
 • IFmax - maksymalny stały bias,
 • Tj - dopuszczalna temperatura złącza.[2]

Charakterystyka diody pojemnościowej

edytuj
 
Zależność pojemności diody od napięcia

Diodę charakteryzują dwie skrajne pojemności,   i   Pojemność:

 •   jest osiągana dla dużych napięć;   jest bliskie maksymalnemu napięciu wstecznemu
 •   na ogół określa się przy zerowym lub bliskim zeru napięciu polaryzacji diody  

Pojemność   jest w przybliżeniu proporcjonalna do   gdzie   = 0,2–0,5 w zależności od materiału i konstrukcji złącza.

Przy budowaniu diod pojemnościowych dąży się do zmaksymalizowania współczynnika przestrajania:

 

Parametr, który określa jak zmienia się pojemność w wyniku zmiany napięcia, nazywany jest czułością i definiowany jest zależnością:

 

Pojemność diody pojemnościowej określa wzór:

 

gdzie:

  – parametr opisujący wysokość bariery potencjału diody,
  – napięcie przyłożone do diody,
  – współczynnik, który dla złączy skokowych przyjmuje wartość 1/2, a dla złączy liniowych 1/3.

Zastosowanie

edytuj

Diody pojemnościowe stosowane są jako kondensatory sterowane napięciem. Są również powszechnie stosowane w oscylatorach sterowanych napięciem, wzmacniaczach parametrycznych i mnożnikach częstotliwości[3].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. John Watson: Elektronika. Rozdział 8.3, 2002.
 2. y, Variable Capacitance Diode - Characteristic, Symbol, Definition [online], 911 Electronic, 29 lipca 2015 [dostęp 2021-02-04] (ang.).
 3. Electronics 40 [online], mysite.du.edu [dostęp 2020-04-23].