dis-moll − gama oparta na skali molowej, której toniką jest dis. Gama ta w odmianie naturalnej (eolskiej) zawiera dźwięki: dis, eis, fis, gis, ais, h, cis. W zapisie tonacji dis-moll występuje sześć krzyżyków.

Znaki przykluczowe w tonacji dis-moll
Diagram akordu dis-moll dla gitary

\relative f'{
\key dis \minor
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn dis1 eis fis gis ais h cis dis \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small {
dis eis fis gis ais h cis dis
} }

Gama dis-moll w odmianie harmonicznej (z VII stopniem podwyższonym o półton):


\relative f'{
\key dis \minor
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn dis1 eis fis gis ais h cisis dis \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small {
dis eis fis gis ais h cisis dis
} }

Gama dis-moll w odmianie doryckiej (z VI i VII stopniem podwyższonym o półton w stosunku do gamy dis-moll naturalnej):


\relative f'{
\key dis \minor
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn dis1 eis fis gis ais his cisis dis \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small {
dis eis fis gis ais his cisis dis
} }

Równoległą gamą durową jest Fis-dur[1], jednoimienną durową – Dis-dur.

Nazwa dis-moll to także akord, zbudowany z pierwszego (dis), trzeciego (fis) i piątego (ais) stopnia gamy dis-moll.

Akord dis-moll


\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <dis fis ais> s1 \cadenzaOff
}

CDEFGAHCDEFGAH

Znane dzieła w tonacji dis-moll:

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Franciszek Wesołowski, Zasady muzyki, wyd. 7, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1986, s. 127, ISBN 83-224-0250-3.


Linki zewnętrzne edytuj

  • D♯ minor scale. [w:] WolframAlpha Computational Knowledge Engine [on-line]. Wolfram Alpha LLC — A Wolfram Research Company. [dostęp 2018-07-07]. (ang.).
  • D♯ minor chord. [w:] WolframAlpha Computational Knowledge Engine [on-line]. Wolfram Alpha LLC — A Wolfram Research Company. [dostęp 2018-07-07]. (ang.).