Dobrzyniewo Kościelne (gromada)

Dobrzyniewo Kościelne – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Dobrzyniewo Kościelne
gromada
1959–1973
Państwo

 Polska

Województwo

białostockie

Powiat

białostocki

Data powstania

31 grudnia 1959

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Dobrzyniewo Kościelne

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Dobrzyniewo Kościelne z siedzibą GRN w Dobrzyniewie Kościelnym utworzono 31 grudnia 1959 w powiecie białostockim w woj. białostockim z obszaru zniesionych gromad Dobrzyniewo Duże i Nowe Aleksandrowo[5].

31 grudnia 1961 do gromady Dobrzyniewo Kościelne włączono wieś Jaworówka ze zniesionej gromady Pogorzałki[6].

1 stycznia 1969 do gromady Dobrzyniewo Kościelne przyłączono część obszaru zniesionej gromady Fasty (wsie Fasty, Dzikie i Zawady)[7].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[8]. Z dniem 1 stycznia 1973 roku utworzono gminę Dobrzyniewo Kościelne[9].

Przypisy edytuj

  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. 12/4 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z 8 września 1959 r. sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie białostockim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 10 grudnia 1959 r., Nr. 9, Poz. 58)
  6. Uchwała 18/3 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z 26 września 1961 r. sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie białostockim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 30 grudnia 1961 r., Nr. 13, Poz. 194)
  7. Uchwała Nr 56/XVI/68 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z 29 kwietnia 1968 r. sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie białostockim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 30 września 1968 r., Nr. 8, Poz. 64)
  8. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium WRN w Białymstoku z dnia 26 listopada 1971 r. w sprawie podziału administracyjnego województwa białostockiego – stan na dzień 1 stycznia 1972 r.(Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 24 grudnia 1971 r., Nr. 18, Poz. 234)
  9. Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr XXI/72/72 z dnia 9 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie białostockim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 2 stycznia 1973 r., Nr. 1, Poz. 1)