Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

tytuł honorowy przyznawany przez Uniwersytet Wileński