Alfons Parczewski

prawnik i historyk polski, działacz polityczny

Alfons Józef Ignacy Parczewski h. Nałęcz, ps. „Niklot” (ur. 15 listopada 1849 w Wodzieradach, zm. 21 kwietnia 1933 w Wilnie) – polski prawnik, historyk, etnograf, regionalista, działacz społeczno-polityczny i narodowy, członek Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, współwłaściciel „Kaliszanina”, założyciel „Nowin Szląskich” (1884) i „Gazety Ludowej” (1896); w latach 1906–1912 poseł do I, II, III i IV Dumy Państwowej, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego (1918), autor memoriału W sprawie zachodnich granic Polski (1919); profesor Uniwersytetu Warszawskiego (1915), profesor i rektor (1922–1924) Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, członek Polskiej Akademii Umiejętności, prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie (1927–1933); lingwista, bibliofil.

Alfons Parczewski
Niklot
ilustracja
Data i miejsce urodzenia

15 listopada 1849
Wodzierady

Data i miejsce śmierci

21 kwietnia 1933
Wilno

Zawód, zajęcie

prawnik
nauczyciel akademicki

Odznaczenia
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Alfons Parczewski na fotografii portretowej
Dwór w Wodzieradach, dom rodzinny Alfonsa Parczewskiego (2010)

Pochodzenie edytuj

Alfons Parczewski był synem ziemianina Hipolita Parczewskiego (1819–1912) i Aleksandry (1822–1895) z domu Bajer, bratem Melanii. Dziadek Józef Parczewski (ur. 1781) służył jako porucznik 7 pułku piechoty armii Księstwa Warszawskiego, później był m.in. sędzią pokoju powiatu kaliskiego, członkiem rady województwa kaliskiego, gdzie organizował wojsko w okresie powstania listopadowego; ojciec w czasie powstania styczniowego pomagał rannym powstańcom, za co był więziony latach 1863–1864[1], matka prowadziła szkołę elementarną w Wodzieradach[2].

Życiorys edytuj

Alfons Parczewski początkowo pobierał naukę w domu pod kierunkiem Juliusza Teplickiego, byłego oficera Wojska Polskiego i uczestnika powstania listopadowego. Od 1864 kontynuował naukę w Gimnazjum Filologicznym w Kaliszu, które ukończył jesienią 1865. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji w Szkole Głównej Warszawskiej, które ukończył w 1869, a po aplikacji sądowej w Warszawie został adwokatem w Kaliszu.

Na ten okres przypada największy rozkwit jego działalności politycznej i publicystycznej. Jako poddany rosyjski nie mógł zwalczać oficjalnie caratu, włączył się więc w obronę Polaków w zaborze pruskim i energię skierował na walkę z germanizacją. W 1881 został członkiem tajnego komitetu niesienia pomocy Mazurom, był współzałożycielem wydawanego w latach 1892–1902 w Ełku tygodnika „Gazeta Ludowa

Od 1875 włączył się w ochronę praw Łużyczan i jako pierwszy rozciągnął swoją działalność na Dolne Łużyce. Brał udział w corocznych posiedzeniach Macierzy Łużyckiej w Budziszynie. M.in. dzięki jego zabiegom Józef Ignacy Kraszewski ufundował stypendium dla studentów – Łużyczan. W 1880 powołał do życia „Towarstwo pomocy za studowacych Serbow”; w tym samym roku był też inicjatorem powołania dolnołużyckiego oddziału Macierzy (pod nazwą Maśica Serbska)[3]. Natomiast w 1884 założył we Wrocławiu polski tygodnik „Nowiny Szląskie”.

Interesował się także losem Kaszubów i Celtów; za udział w ruchu panceltyckim przyznano mu w 1901 tytuł „Barda Walii”, przyznawanego przez Gorsedd(inne języki) (stowarzyszenie bardów Walii, organizacja pielęgnująca język i kulturę walijską). Na zjeździe panceltyckim w Caernarfon w 1904 przedstawił projekt międzynarodowej organizacji dla ochrony języków mniejszościowych[4].

W marcu 1905 jako członek delegacji udał się do Sankt Petersburga w sprawie przywrócenia nauki języka polskiego w szkołach, 15 maja 1905 w Warszawie wziął udział w zebraniu założycielskim Macierzy Szkolnej Królestwa Polskiego[5]. W efekcie został aresztowany i zmuszony do opuszczenia kraju. Wrócił, gdy został wybrany na posła do Dumy Państwowej z guberni kaliskiej. Funkcję tę piastował w latach 1906–1912. Walczył tam w obronie unitów i przeciwko usiłowaniom wyłączenia Chełmszczyzny z Polski.

Był członkiem Towarzystwa Oświaty Narodowej w guberni kaliskiej[6].

Interesował się historią rodzinnej ziemi, czego wyrazem było włączenie jego eksponatów na wystawę starożytności i dzieł sztuki w Sieradzu w 1883 i udział w wystawie archeologicznej w Kaliszu w 1900.

Kierował kasą pożyczkową dla ubogich rzemieślników. W 1886 został prezesem Towarzystwa Kredytowego miasta Kalisza, pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Prawników, w latach 1891–1906 był prezesem Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego, inicjatorem budowy gmachu tego towarzystwa z salą koncertową i zorganizowania stałej orkiestry amatorskiej; był prezesem oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Kaliszu.

Po zburzeniu Kalisza (1914) przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1915 włączył się w organizację Wydziału Prawa na reaktywowanym Uniwersytecie Warszawskim. Był członkiem Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej Tymczasowej Rady Stanu[7]. W 1918 został wybrany na członka Rady Stanu[8]. W 1919 opracował memoriał na konferencję pokojową w sprawie zachodniej granic Polski, w którym podkreślał prawa Polski m.in. do Drezdenka i Santoka.

W 1919 przeniósł się do Wilna, gdzie został dziekanem Wydziału Prawa, a w latach 1922–1924 był rektorem Uniwersytetu Stefana Batorego. Był doktorem honoris causa tego Uniwersytetu i członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Działał jako członek Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej. Był jednym z autorów haseł do Słownika geograficznego Królestwa Polskiego z terenów Dolnego i Górnego Śląska oraz Łużyc.

Zmarł w Wilnie 21 kwietnia 1933. Został pochowany na Cmentarzu Miejskim w Kaliszu.

Rodzina edytuj

W 1878 Alfons Parczewski ożenił się z Aleksandrą z d. Bochdan (1856–1929), córką Hipolita Bochdana, właściciela ziemskiego z Galicji. Z małżeństwa pochodziła córka Regina Melania (1879–1959). Małżonkowie przez wiele lat żyli w separacji. Żona Aleksandra i córka Regina Melenia (zamężna Sędzimir) prowadziły pensjonat w Zakopanem, gdzie obie zostały pochowane na cmentarzu przy ul. Nowotarskiej[9].

Dzieła edytuj

Ordery i odznaczenia edytuj

Upamiętnienie edytuj

Od 1994 jego imię nosi Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu[11].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Piotr Szkutnik. Rodzina i związki genealogiczne Alfonsa Parczewskiego. „Biuletyn Szadkowski”. 6, s. 55, 2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. (pol.). 
 2. Ewa Andrysiak. Alfons Józef Ignacy Parczewski (1849–1933). „Biuletyn Szadkowski”. 6, s. 7, 2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. (pol.). 
 3. Měrćin Völkel, Měto Pernak, Maćica Serbska – Maśica Serbska [online], sorabicon.de [dostęp 2023-03-24] [zarchiwizowane z adresu 2023-03-18] (niem.).
 4. Alfons Parczewski, A survey of the Language Map of Europe and a Sketch of an International Peace Union for the Protection of Linguistic Minorities Submitted to the Pan-Celtic Congress of Caernarfon..., Paris 1904.
 5. Józef Stemler: Dzieło samopomocy narodowej : Polska Macierz Szkolna 1915–1935. Warszawa: Zarząd Główny Polskiej Macierzy Szkolnej, 1935, s. 11.
 6. Tadeusz Wolsza, Towarzystwo Oświaty Narodowej (1899–1905), [w:] Kwartalnik Historyczny, 1987, nr. 2, s. 93.
 7. Włodzimierz Suleja, Tymczasowa Rada Stanu, Warszawa 1998, s. 219.
 8. Kurjer Poznański, nr 85, rok XIII, 13 kwietnia 1918 roku, [b.n.s]
 9. Ewa Andrysiak. Alfons Józef Ignacy Parczewski (1849–1933). „Biuletyn Szadkowski”. 6, s. 12, 2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. (pol.). 
 10. M.P. z 1925 r. nr 262, poz. 1082 „za wybitną twórczość naukową”.
 11. Władysław Kościelniak, Krzysztof Walczak: Kronika miasta Kalisza. Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2002, s. 234. ISBN 83-85638-43-1.

Literatura edytuj

 • Konarski S., Polski Słownik Biograficzny, z. 104, 1980, s. 210–206.
 • Wędzki A., Parczewski Alfons, [w:] Wielkopolski Słownik Biograficzny, 1983, s. 553–554.
 • Andrysiak E., Alfons Parczewski: życie i twórczość: bibliografia, 1992.
 • Andrysiak E., Księgozbiór Alfonsa Parczewskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” nr 10/2001, s. 57–75.
 • Gmerek K., Parczewski the Bard, „Polish-Anglosaxon Studies”, 2003, Vol. 10/11, s. 29–36.
 • Andrysiak E., Książka i ludzie książki w życiu i pracy Alfonsa Parczewskiego, Kalisz 2005.

Linki zewnętrzne edytuj