Otwórz menu główne
Niniejszy artykuł jest częścią cyklu macierze.
Macierz ikona.png


Niektóre typy macierzy
Cechy niezależne od bazy:
macierz nieosobliwa
macierz osobliwa
macierz zerowa
macierz nilpotentna
macierz idempotentna

macierz ortogonalna
macierz symetryczna
macierz dodatnio określona
macierz antysymetryczna

macierz unitarna
macierz hermitowska

Cechy zależne od bazy:
macierz jednostkowa
macierz skalarna
macierz diagonalna
macierz trójkątna
macierz schodkowa
macierz klatkowa
macierz wstęgowa

macierz elementarna
macierz rzadka


Operacje na macierzach
operacje elementarne

mnożenie przez skalar
dodawanie i odejmowanie

mnożenie macierzy
odwracanie macierzy

transpozycja macierzy
sprzężenie macierzy
macierz dopełnień algebraicznych
macierz dołączona

diagonalizacja
postać Jordana


Niezmienniki
rząd macierzy
wyznacznik macierzy
ślad macierzy
minor macierzy
widmo macierzy
wielomian charakterystyczny

edytuj ten szablon

Dopełnienie algebraiczne – dopełnienie algebraiczne elementu danej macierzy kwadratowej stopnia jest to iloczyn oraz minora czyli wyznacznika podmacierzy stopnia powstałego z usunięcia -tego wiersza oraz -ej kolumny macierzy

Dopełnienie algebraiczne elementu macierzy oznacza się często symbolem a macierz

złożoną z dopełnień algebraicznych (oznaczaną ), nazywa się macierzą dopełnień algebraicznych macierzy

PrzykładEdytuj

Dana jest macierz:

 

Dopełnienia algebraiczne elementów   oraz   tej macierzy wynoszą, odpowiednio:

 
 

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj