Ten artykuł dotyczy Dp. Zobacz też: DP.

dp (także dip od ang. density independent pixel) – jednostka wirtualna, zalecana przy tworzeniu układu interfejsu użytkownika w systemach Android[1]. Jednostką tą wyraża się wymiary i położenie w sposób niezależny od gęstości pikseli (dpi).

Jeden dp jest równoważny jednemu fizycznemu pikselowi na ekranie o gęstości 160 dpi, która jest bazową gęstością przyjętą przez system dla ekranów o średniej (ang medium ) gęstości. W czasie wykonywania system w sposób niewidoczny skaluje jednostki dp w zależności od gęstości ekranu.

Konwersja jednostek dp odbywa się według następującego wzoru:

Przykładowo na ekranie o gęstości 240 dpi, 1dp jest równy 1,5 fizycznego piksela.

PrzypisyEdytuj