Droga przedsionkowo-rdzeniowa

Droga przedsionkowo-rdzeniowa (łac. tractus vestibulospinalis) - jest to droga rozpoczynająca się głównie w jądrze przedsionkowym bocznym, częściowo w jądrze przedsionkowym dolnym oraz przyśrodkowym, biegnie w sznurze przednim i kończący się w słupach przednich rdzenia kręgowego. Włókna skrzyżowane biegną drogą przedsionkowo-rdzeniową przednią, nieskrzyżowane drogą przedsionkowo-rdzeniową boczną. Odpowiada za regulację napięcia mięśni szkieletowych wpływających na równowagę.

Droga przedsionkowo-rdzeniowa oznaczona w prawym dolnym rogu

BibliografiaEdytuj