Dublet (jubilerstwo)

(Przekierowano z Dublety)

Dublet – sztucznie sporządzony kamień składający się z dwóch części. Niekiedy wykonany z kamieni naturalnych, często jednak jedna część składa się ze szkła.

dublety i tryplety

Odróżnia się dublety prawdziwe i fałszywe.

  • Dublety prawdziwe – składają się z dwóch części wykonanych z kamienia naturalnego, połączonych niewidzialnym dla oka spoiwem.

Ponieważ cena kamienia szlachetnego wzrasta wraz z jego wielkością w ten sposób z niedużych, małowartościowych kamieni otrzymuje się kamień większy, o większej wartości. Tego rodzaju prawdziwe dublety bywają często sporządzane z diamentów. Rozpoznać je można przez zanurzenie kamienia w cieczy: można wówczas zauważyć linię dzielącą obie części dubletu.

  • Dublety fałszywe' – część górna jest przeważnie kamieniem naturalnym, a część dolna kamieniem podobnym z wyglądu, lecz o mniejszej wartości lub szkłem.

W ten sposób naśladuje się rubiny (na wierzchu cienka płytka prawdziwego rubinu, reszta kamienia z czerwonego granatu lub czerwonego szkła). W dubletach diamentowych część dolną sporządza się z bezbarwnego szafiru, topazu, cyrkonu, lub szkła. Fałszywe dublety rozpoznaje się podobnie jak dublety prawdziwe.

Dublety opalowe są dwojakiego rodzaju: Niektóre składają się z dwóch części opalu, przy czym cienka płytka górna jest wykonana z odmiany szlachetnej; spoiwo łączące obie części bywa odpowiednio zabarwione, co nadaje im piękny wygląd. W innych dubletach tylko górna część jest z opalu; część dolna jest wykonana ze szkła lub innego tańszego materiału, często nieco ciemniejszego.

Dublety wydrążone – dolna część górnej płytki jest wydrążona i wypełniona cieczą, która nadaje kamieniowi odpowiednią barwę. Obecnie tego rodzaju dublety są rzadko spotykane.

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych kamieni składanych z kilku części jest tzw. garnet–topped dublet, w skrócie GTD. Cienka płytka naturalnego granatu jest połączona spoiwem z podstawą wykonaną z barwionego szkła.

Obowiązująca definicja, zgodna z ustaleniami międzynarodowymi zawartymi w „Wytycznych dotyczących kamieni szlachetnych, ozdobnych, pereł i korali” (RAL 560 A5 z 1963 r. i RAL 560 A5E z 1970 r.):
Dublety – kamienie składane z dwu lub więcej części w jedną całość metodami sklejania, spiekania lub topienia, przy czym poszczególne części dubletu mogą być kamieniami syntetycznymi lub innymi substancjami (np. szkło, żywice).

Bibliografia edytuj

  • K. Maślankiewicz – Kamienie szlachetne (Wydawnictwo Geologiczne, 1982 r.)
  • C. Hall – Klejnoty, Kamienie szlachetne i ozdobne (Wyd. Wiedza i Życie, 1996 r.)
  • W. Schuman – Kamienie szlachetne i ozdobne – (Wyd. „Alma–Press”, 2004 r.)