Duszpasterz akademicki

duchowny sprawujący pieczę duchową nad środowiskiem akademickim

Duszpasterz akademickikapłan diecezjalny lub zakonny, któremu zostało powierzone zadanie opieki nad grupą wiernych związanych z konkretnym ośrodkiem akademickim. Duszpasterze akademiccy wybierani są przez biskupów ordynariuszy lub też wybór, dokonany np. przez przełożonego zakonnego, jest tylko przez nich zatwierdzany. Rezydują najczęściej przy specjalnych kościołach lub kaplicach akademickich, bądź też uniwersyteckich.

Głównym zadaniem duszpasterzy akademickich jest realizowanie misji Kościoła w środowisku akademickim. Do ich zadań należy m.in. przygotowanie studentów do życia w małżeństwie i rodzinie, pomoc w odkrywaniu powołania i chrześcijańska formacja intelektualna[1]. Według Jana Pawła II, Kościół zachęca duszpasterzy, aby byli też ewangelizatorami kultury[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Damian Zimoń, Regulamin Duszpasterstwa Akademickiego Archidiecezji Katowickiej, 12 grudnia 2005 [dostęp 2011-03-11] [zarchiwizowane z adresu 2010-12-05].
  2. Jan Paweł II: Zadania duszpasterstwa akademickiego. Opoka.org.pl. [dostęp 2011-03-11].