Dynamika społeczna

Dynamika społeczna – w ujęciu Augusta Comte’a jeden z dwóch (obok statyki społecznej) głównych działów socjologii, które razem wyjaśniać miały dwa pozornie wykluczające się aspekty społeczeństwa: porządek i postęp[1]. Zadaniem dynamiki społecznej miało być badanie procesów zachodzących wewnątrz społeczeństwa[2].

Główne założenia dynamiki społecznej można streścić do następujących tez[3]:

 • Ewolucja społeczeństw jest ukierunkowana i ma charakter prawidłowy.
 • Ludzkość w toku rozwoju przeszła przez trzy kolejne stadia różniące się sposobem wyjaśniania rzeczywistości przez ludzi: stadium teologiczne, stadium metafizyczne i stadium naukowe (pozytywne), które z kolei dzielą się na fazy. Przy ich analizie Comte pod względem wiedzy o historii okazał się dyletantem.
 • Przemiany w świadomości ludzkiej, różnej w każdym ze stadium, wiążą się z odpowiednimi przemianami systemu społecznego.
 • Ewolucja społeczna doprowadzi z czasem do doskonałego ładu społecznego w stadium naukowym, gdzie porządek społeczny nie będzie wykluczany przez ewolucyjne zmiany, ale nie będzie w nim miejsca na kryzysy.
 • Ludzkość jest całością i stanowi ona podmiot dziejów.

Koncepcje dynamiki społecznej w ujęciach socjologówEdytuj

 • W ujęciu Johna Stuarta Milla dynamika społeczna odpowiada prawom następstwa, a statyka społeczna współwystępowaniu[4].
 • W koncepcji Karola Marksa źródła dynamiki społecznej tkwią w sprzeczności między zmieniającymi siłami wytwórczymi i dotychczasowymi stosunkami produkcji[5].
 • Na podobnych zasadach Herbert Spencer, opierając się na analogii organicystycznej, sformułował pojęcia struktury oraz funkcji, gdzie funkcje odnosiły się do działań i przekształceń[2].
 • W odniesieniu do ukierunkowanej ewolucji, Pitirim Sorokin zakładał, że historia ludzkości to „bezkierunkowe fluktuacje”, zakładając przy tym, że okresy stabilizacji są krótkimi momentami w ciągłej zmienności[6]. Takie podejście w socjologii idzie w parze z trendem do odrzucenia podziału na statykę i dynamikę, podkreślającym procesualny charakter rzeczywistości społecznej[7].

PrzypisyEdytuj

 1. Szacki 2002 ↓, s. 258.
 2. a b Sztompka 2005 ↓, s. 19.
 3. Szacki 2002 ↓, s. 261-262.
 4. Szacki 2002 ↓, s. 266.
 5. Szacka 2003 ↓, s. 97-98.
 6. Szacki 2002 ↓, s. 721, 728.
 7. Sztompka 2005 ↓, s. 24.

BibliografiaEdytuj