Dyrektor generalny

najwyższe korporacyjne stanowisko kierownicze (administrator)
Ten artykuł dotyczy stanowiska biznesowego. Zobacz też: dyrektor generalny (służba cywilna).

Dyrektor generalny – osoba dysponująca ostateczną władzą wykonawczą w organizacji lub przedsiębiorstwie. Funkcjonalnie odpowiada polskiemu prezesowi zarządu.

W USA ten tytuł jest używany przez najwyższe władze w większości przedsiębiorstw, niezależnie od ich rzeczywistego rozmiaru. W innych krajach anglojęzycznych (szczególnie w krajach Wspólnoty Narodów) terminu tego używa się głównie w przedsiębiorstwach notowanych na giełdzie (spółkach akcyjnych). W innych przedsiębiorstwach częściej używa się określenia dyrektor zarządzający (ang. managing director), którym jest członek organu zarządzającego (rada dwuczęściowa) spółki[1].

Zobacz teżEdytuj

 • Zarząd
 • Chief technology officer (CTO) – najwyższe stanowisko zarządcze działu technologii w przedsiębiorstwie
 • Chief information officer (CIO) – najwyższe stanowisko zarządcze działu informatyki w przedsiębiorstwie
 • Chief innovation officer (CINO) lub chief technology innovation officer (CTIO) – najwyższe stanowisko zarządcze działu innowacji i zarządzania zmianą (change management) w przedsiębiorstwie[2]
 • Chief financial officer (CFO) – najwyższe stanowisko zarządcze działu finansów w przedsiębiorstwie
 • Chief marketing officer (CMO) – najwyższe stanowisko zarządcze działu marketingu w przedsiębiorstwie
 • Chief security officer (CSO) – najwyższe stanowisko zarządcze do spraw bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
 • Chief sales officer (CSO) – najwyższe stanowisko zarządcze działu handlowego
 • Chief operating officer (COO) – najwyższe stanowisko zarządcze działu operacyjnego
 • Chief risk officer (CRO) – najwyższe stanowisko zarządcze działu ryzyka w przedsiębiorstwie

PrzypisyEdytuj

 1. Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (CELEX: 32005H0162)
 2. You Need A Chief Innovation Officer – forbes.com (ang.)