Działalność maklerska

Działalność maklerska – ściśle określone obszary działalności na rynku kapitałowym wymagające w Polsce zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Działalność maklerska polega na[1]:

  • przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • wykonywaniu zleceń, o których mowa powyżej, na rachunek dającego zlecenie,
  • nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
  • zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
  • doradztwie inwestycyjnym,
  • oferowaniu instrumentów finansowych,
  • świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
  • organizowaniu alternatywnego systemu obrotu.

Działalność maklerska może być prowadzona przez odrębne domy maklerskie lub domy maklerskie afiliowane przy bankach, jednakże wyodrębnione z nich organizacyjnie i finansowo.

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1500).

Linki zewnętrzneEdytuj