Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) – interdyscyplinarny ośrodek badawczy oraz dydaktyczny utworzony w 1991 roku, działający w ramach Instytutu Ameryk i Europy (IAiE) na Uniwersytecie Warszawskim.

Wejście do budynku EUROREG na Kampusie Głównym UW

HistoriaEdytuj

Początki Centrum sięgają roku 1977, kiedy w ramach Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego utworzono Zakład Gospodarki Przestrzennej pod kierownictwem Antoniego Kuklińskiego[1]. W 1985 zakład uzyskał status Instytutu Gospodarki Przestrzennej. Do 1991 Instytut Gospodarki Przestrzennej pozostawał w strukturach Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. W 1991 na bazie instytutu powołano samodzielną jednostkę pozawydziałową: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego (skrót: EUROREG). W 2002 zmieniono jej nazwę na Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (pozostawiając skrót EUROREG). EUROREG jest interdyscyplinarnym ośrodkiem badawczym i dydaktycznym działającym w ramach Instytut Ameryk i Europy (IAiE) na Uniwersytecie Warszawskim, w którego skład wchodzi również Ośrodek Studiów Amerykańskich (OSA).

W latach 19771996 centrum w poszczególnych jego wcieleniach instytucjonalnych kierowane było przez prof. Antoniego Kuklińskiego. W latach 1996–2016 centrum kierował prof. Grzegorz Gorzelak. Od 2016 r. dyrektorką Centrum jest prof. dr hab. Agnieszka Olechnicka.

W 2012 r. EUROREG otrzymał nagrodę "Regional Studies Association Institutional Ambassador Award 2012" przyznawaną przez międzynarodowe stowarzyszenie naukowe Regional Studies Association.

Tematy badańEdytuj

 • Polityka regionalna i lokalna
 • Strategie działań samorządów terytorialnych
 • Ewaluacje programów finansowanych z funduszy strukturalnych
 • Rozwój nauki i technologii, transfer innowacji, regionalne systemy innowacji, potencjał innowacyjny regionów
 • Przestrzenny wymiar społeczeństwa informacyjnego
 • Turystyczny potencjałem regionów
 • Współpraca transgraniczna
 • Procesy metropolizacji
 • Kulturowe uwarunkowania rozwoju regionalnego
 • Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym
 • Rozwój obszarów wiejskich
 • Inwestycje zagraniczne
 • Rozwój trwały w ujęciu regionalnym

DydaktykaEdytuj

 • Dzienne, dwuletnie magisterskie studia uzupełniające na kierunku Studia regionalne i lokalne
 • Studia podyplomowe „Akademia Rozwoju Regionalnego”
 • Studia podyplomowe „Akademia Ewaluacji”

ZespółEdytuj

PracownicyEdytuj

 • Prof. zw. dr hab. Grzegorz Gorzelak
 • Prof. zw. dr hab. Janusz Hryniewicz
 • Prof. dr hab. Mikołaj Herbst
 • Prof. dr hab. Maciej Smętkowski
 • Prof. dr hab. Roman Szul
 • Prof. Piotr Dutkiewicz
 • Prof. dr hab. Agnieszka Olechnicka – dyrektorka EUROREG
 • Dr Dorota Celińska-Janowicz
 • Dr Tomasz Kupiec
 • Dr Justyna Kościńska
 • Dr Jakub Majewski
 • Dr Adam Płoszaj
 • Dr Kacper Pobłocki
 • Dr Katarzyna Romańczyk
 • Dr Jakub Rok
 • Dr Katarzyna Wojnar
 • Dr Ewa Zegler-Poleska
 • Mgr Aleksandra Ćwik
 • Mgr Ewelina Przekop-Wiszniewska

Byli pracownicyEdytuj

Osoby zatrudnione w przeszłości w EUROREG-u na stanowiskach profesorskich:

AdresEdytuj

ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa

PrzypisyEdytuj

 1. Grzegorz Gorzelak (red.): Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u. Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, 1999. ISBN 978-83-7383-255-8.

Linki zewnętrzneEdytuj