ed – standardowy edytor wierszowy systemu UNIX. ed przyjmuje, że tekst podlegający obróbce podzielony jest na wiersze i pozwala jedynie na modyfikacje wskazanych wierszy tekstu za pomocą poleceń wydawanych programowi w trybie interaktywnym, w podobny sposób jak w wierszu poleceń systemu DOS czy UNIX. Zmusza to użytkownika do operowania numerami wierszy tekstu.

ed
ilustracja
System operacyjny Unix
Rodzaj Edytor tekstu

Dla celów pisania tekstów ed został wyparty przez bardziej rozbudowane edytory, jak choćby vi, korzystają natomiast z niego niektóre skrypty powłoki.

ed wczytuje zawartość pliku tekstowego do bufora i wszystkie zmiany dotyczą danych w buforze. Przed zakończeniem pracy zmiany należy zapisać lub odrzucić.

Niektóre polecenia eda:

 • a – dodaj wiersz(e)
 • c – zmień wskazane wiersze na dany tekst
 • d – usuń wskazane wiersze
 • g – zastosuj polecenie do całego buforu danych
 • i – wstaw wiersz(e) we wskazanym miejscu
 • m – przenieś wiersz(e) we wskazane miejsce
 • p – przenieś kursor do wiersza i wyświetl wiersz
 • q – koniec pracy i powrót do powłoki
 • s – zamień ciąg znaków na podany
 • w – zapisz zawartość bufora we wskazanym pliku

Składnia poleceń jest następująca:

[[n1,]n2]polecenie

gdzie n1, n2 określają wiersz lub zakres wierszy, na których operuje polecenie. Specjalny symbol $ oznacza ostatni wiersz i np. polecenie 1,$p spowoduje wyświetlenie wszystkich wierszy.

Przykład sesji z edem (każde polecenie kończy Enter):

a              (dodaj wiersz)
ed to edytor systemu UNIX. (to wpisujemy)
To jest drugi wiersz.    (to wpisujemy) 
.              (koniec trybu wstawiania, przejdź do bieżącego wiersza)
2i             (wstaw przed bieżącym wierszem)
xxx             (to wpisujemy)
.              (koniec trybu wstawiania, przejdź do bieżącego wiersza)
1,$p            (wyświetl wiersze od 1 do ostatniego)
ed to edytor systemu UNIX.$
xxx$
To jest drugi wiersz.$
3s/drugi/trzeci/      (w wierszu 3 zamień wyraz "drugi" na "trzeci")
1,$p            (patrz wyżej)
ed to edytor systemu UNIX.$
xxx$
To jest trzeci wiersz.$
w plik           (zapisz bufor w pliku o nazwie "plik")
51             (ed wypisuje liczbę zapisanych znaków)
q              (wyjście z eda)

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj