Wiersz poleceń

podstawowy sposób kontroli komputera

Wiersz poleceń (ang. command line interpreter/interface, CLI) – jeden ze sposobów interakcji człowieka z komputerem. Wiersz poleceń to także program systemu Windows. Można otworzyć go przez wpisanie w funkcji uruchom polecenia cmd (Windows XP) lub wprowadzenie w funkcji wyszukaj programy i pliki nazwy cmd.exe (Windows 7).

Rxvt

Zasada działaniaEdytuj

Kontrola komputera poprzez wiersz poleceń sprowadza się do wydawania poleceń ze ściśle określonego zestawu i określonej składni. Polecenia najczęściej wpisywane są z klawiatury lub zapisane są w skryptach.

Programy komputerowe umożliwiające tego rodzaju pracę nazywane są często interpreterami. Przykładami są tutaj rozmaite programy powłoki systemów UNIX, Linux i DOS, jak i program gnuplot służący do tworzenia wykresów funkcji. Również zaawansowany program wspomagania projektowania AutoCAD oferuje pracę w trybie wiersza poleceń.

Polecenia dla komputera wydawane w wierszu poleceń mają z reguły następującą postać:

zrób_coś  w_sposób  w_stosunku_do_czegoś

lub

zrób_coś  w_sposób < plik_wejściowy > plik_wyjściowy

choć oczywiście nie są to jedyne formy.

zrób_coś jest nazwą polecenia i na ogół ma formę czasownika lub skrótu od czasownika. Przykładem są tu polecenia mv (ang. move), cp (ang. copy) systemu UNIX i copy oraz move systemu DOS.

w_sposób to człon określający, jak dane polecenie ma być wykonane – na przykład, czy system ma informować o ewentualnych błędach wykonania polecenia czy nie. Człon ten realizowany jest jako tak zwane opcje polecenia.

Znaki '<' w drugim przykładzie to znak przekierowania, informujący system operacyjny (dokładniej, jego powłokę), że dane dla polecenia mają być pobierane z innego miejsca niż domyślne (tu z pliku_wejściowego). Podobnie, znak '>' informuje system operacyjny, że wyniki polecenia mają być skierowane w inne miejsce niż domyślne (konkretnie: do pliku_wyjściowego). Symbole te, wraz z dodatkowym znakiem '|', są w systemie UNIX częścią potężnego mechanizmu filtrów i potoków.

PrzykładEdytuj

Przykładowa sesja z programem gnuplot:

gnuplot> set terminal png
Terminal type set to 'png'
Options are ' small color'
gnuplot> set output "gnuplot_example1.png"
gnuplot> plot [t=-1:1] sin(t),cos(t)

Zobacz teżEdytuj