Otwórz menu główne

Edward Nęcka (ur. 5 lutego 1953[1]) – polski psycholog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się wybranymi zagadnieniami psychologii ogólnej i poznawczej, m.in. problematyką inteligencji oraz uwarunkowaniami procesów twórczych.

Edward Nęcka
Kraj działania  Polska
Data urodzenia 5 lutego 1953
Profesor nauk humanistycznych
Specjalność: psychologia
Alma Mater Uniwersytet Jagielloński
Profesura 1995
Funkcja Jednostka PAN Wiceprezes
Polska Akademia Nauk

Edward Nęcka jest twórcą tzw. formalnej koncepcji inteligencji, w której zakłada, że różne aspekty inteligencji to po prostu różne poziomy przetwarzania informacji. Wyodrębnił cztery poziomy:

 • sprawność układu nerwowego (wyraża się w prędkości transmisji impulsów nerwowych i niezawodności)
 • formalne właściwości przetwarzania informacji - szybkość mentalną (jest ona podstawą tempa przetwarzania informacji, pojemności pamięci operacyjnej i trwałości przechowywania informacji)
 • strategie przetwarzania informacji (sposoby - algorytmy i heurystyki - nabyte w toku doświadczenia)
 • umiejętność dokonywania oceny - według różnych kryteriów, począwszy od kryteriów praktycznych aż po zawarte w filozofii życiowej człowieka

Wybrane pełnione funkcjeEdytuj

 • dyrektor Instytutu Psychologii UJ 1994-2002.
 • członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes PAN w kadencji 2015-2018
 • członek Komitetu Psychologii PAN

Wybrana bibliografia autorskaEdytuj

 • Proces twórczy i jego ograniczenia, Kraków 1987
 • Trening twórczości, Olsztyn 1989 (następne wydania: Kraków 1995, Sopot 2001-2015)
 • TRoP. Twórcze rozwiązywanie problemów, Kraków 1994
 • Inteligencja i procesy poznawcze, Kraków 1995
 • Pobudzenie intelektu: zarys formalnej teorii inteligencji, Kraków 2000
 • Psychologia twórczości, Gdańsk 2001
 • Inteligencja: Struktura – geneza – funkcje, Gdańsk 2003
 • Psychologia poznawcza, Warszawa 2006 (z J. Orzechowskim i B. Szymurą)

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj