Elodeidy – forma życiowa hydrofitów (roślin wodnych). Są to rośliny zakorzenione w podłożu, mające długie i ulistnione łodygi, ale bez specjalnych liści pływających. Do roślin tych należą np. gatunki z rodzajów moczarka (Elodea), rupia (Ruppia), wywłócznik (Myriophyllum), okrężnica (Hottonia)[1]. W wąskim ujęciu do elodeidów zalicza się wyłącznie rośliny o liściach niepodzielonych i ułożonych okółkowo, co obejmuje przedstawicieli rodzajów egeria, moczarka, nadwodnik i przęstka, podczas gdy podobne makrofity o liściach podzielonych są wyodrębniane jako myriofylidy[2].

Moczarka kanadyjska

Pojęcie elodeidów odnosi się do kategoryzacji form życiowych roślin opracowanej przez Den Hartoga i Segala w 1964 r. oraz Segala w 1970 r[1].

Zobacz też edytuj

Nymfeidy, oczerety, szuwary.

Przypisy edytuj

  1. a b Zbigniew Podbielkowski, Henryk Tomaszewicz: Zarys hydrobotaniki. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1979. ISBN 83-01-00566-1.
  2. Fortschreibung des Bewertungsverfahrens für Makrophyten in Fließgewässern in Nordrhein-Westfalen gemäß den Vorgaben der EG-Wasser-Rahmen-Richtlinie. Klaus van de Weyer (red.). Recklinghausen: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, 2008, s. 18, seria: LANUV-Arbeitsblatt. ISSN 1864-8916.