Po lewej drzewo obrazujące system trzech domen: eukarionty (zaznaczone na zielono jako odrębna domena), po prawej – przedstawiające Eocyte hypothesis, eukarionty wśród odgałęzień grupy archeonów

Eocyte hypothesisklasyfikacja biologiczna przyjmująca, że eukarionty wyewoluowały z prokariotycznych Crenarchaeota (niegdyś określanych po angielsku terminem eocytes), stanowiących typ w obrębie archeonów. Hipotezę tę zaproponowali pierwotnie James A. Lake i współpracownicy w 1984, opierając się na odkryciu, że kształt rybosomów występujących u Crenarchaeota i eukariotycznych jest bardziej podobny do siebie, niż do występującego u bakterii bądź u drugiego większego królestwa archeonów, Euryarchaeota[1][2].

Eocyte hypothesis przyciągnęła znaczną uwagę po jej wprowadzeniu z powodu określania pochodzenia komórek eukariotycznych. Przede wszystkim kontrastowała z systemem trzech domen, wprowadzonym przez Carla Woese w 1977. Dodatkowe dowody wspierające eocyte hypothesis opublikowano w latach osiemdziesiątych XX wieku, ale pomimo dość jednoznacznych argumentów poparcie rzeczonej hipotezy osłabło na korzyść systemu trzech domen[3][1].

Z postępem w genomice eocyte hypothesis odżyła z początkiem w środku pierwszej dekady XXI wieku. Gdy zsekwencjonowano więcej genomów archeonów, liczne geny kodujące szlaki eukariotyczne odkryto w różnych typach archeonów. W widoczny sposób wsparło to eocyte hypothesis. Poza pochodzeniem eukariotów od Crenarchaeota pewne badania zasugerowały, że eukarionty mogły wyewoluować od Thaumarchaeota[4][1][5][6][7].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c John M. Archibald. The eocyte hypothesis and the origin of eukaryotic cells. „PNAS”. 105 (51), s. 20049–20050, 23 grudnia 2008 (ang.). [dostęp 5 października 2012]. 
  2. James A. Lake, Eric Henderson, Melanie Oakes, Michael W. Clark. Eocytes: A new ribosome structure indicates a kingdom with a close relationship to eukaryotes. „PNAS”. 81 (12), s. 3786–3790, June 1984 (ang.). [dostęp 5 października 2012]. 
  3. James A. Lake. Origin of the eukaryotic nucleus determined by rate-invariant analysis of rRNA sequences. „Nature”. 331 (6152), s. 184–186, 1988. DOI: 10.1038/331184a0 (ang.). 
  4. S. Kelly, B. Wickstead, K. Gull. Archaeal phylogenomics provides evidence in support of a methanogenic origin of the Archaea and a thaumarchaeal origin for the eukaryotes. „Proceedings of the Royal Society B”. 278, s. 1009–1018, 2011 (ang.). [dostęp 5 października 2012]. 
  5. Anthony M. Poole, Nadja Neumann. Reconciling an archaeal origin of eukaryotes with engulfment: a biologically plausible update of the Eocyte hypothesis. „Research in Microbiology”. 162, s. 71–76, 2011 (ang.). [dostęp 5 października 2012]. 
  6. Lionel Guy, Thijs J. G. Ettema. The archaeal 'TACK' superphylum and the origin of eukaryotes. „Trends in Microbiology”. 19 (12), s. 580–587, December 2011. DOI: 10.1016/j.tim.2011.09.002 (ang.). [dostęp 5 października 2012]. 
  7. Cymon J. Cox, Peter G. Foster, Robert P. Hirt, Simon R. Harris i inni. The archaebacterial origin of eukaryotes. „PNAS”. 1105, s. 20356–20361, 23 grudnia 2008 (ang.). [dostęp 5 października 2012].