Ethics in Progress

Ethics in Progress – polskie otwarte naukowe czasopismo filozoficzne poświęcone etyce, ukazujące się w wersji elektronicznej, głównie w języku angielskim.

Ethics in Progress
Częstotliwość półrocznik
Państwo  Polska
Adres Ethics in Progress, Wydział Filozoficzny UAM, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-569 Poznań.
Wydawca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rodzaj czasopisma etyka
Pierwszy numer 2010
Redaktor naczelny Ewa Nowak
Stali współpracownicy Tomasz Raburski, Georg Lind, Jason Matzke, Roma Kriauciuniene, Roberto Franzini Tibaldeo, Joanna Dutka, Alicja Skrzypczak, Marcin Jan Byczyński, Sara Sgarlata
ISSN 2084-9257
Strona internetowa

Pismo poświęcone jest zagadnieniom etycznym, w szczególności badaniom empirycznym problematyki etycznej, etyce eksperymentalnej, kompetencji moralnej[1].

Założycielem czasopisma jest prof. zw. dr hab. Ewa Nowak, kierownik Zakładu Etyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Etics in Progress ukazuje się od 2010 r. Publikuje przede wszystkim teksty w języku angielskim, również jednak w językach polskim, niemieckim i włoskim. Artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie są recenzowane w systemie double-blind i poddawane kontroli antyplagiatowej.

Czasopismo posiada wdrożone standardy wydawnicze COPE (Committee on Publication Ethics), korzysta z cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (DOI, Digital Object Identifier) i uwzględnia w swojej działalności unikalne identyfikatory naukowców (numery ORCID).

Czasopismo znajdowało się na ministerialnej liście czasopism punktowanych B, z punktacją 7 za 2016[2].

Zespół redakcyjny tworzą: Ewa Nowak, Tomasz Raburski, Georg Lind, Jason Matzke, Roma Kriauciuniene, Roberto Franzini Tibaldeo, Joanna Dutka, Alicja Skrzypczak, Marcin Jan Byczyński, Sara Sgarlata.

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj