Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji

Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) jest to instytucja Rady Europy. Komisja ta została powołana na Szczycie Wiedeńskim w 1993 r., a nowy statut otrzymała 14 czerwca 2002 r. (uchwała KM (2002) 8). Dzięki niemu uległa wzmocnieniu jej rola jako niezawisłego ciała monitorującego, specjalizującego się w kwestiach praw człowieka, zwalczania antysemityzmu, nietolerancji, rasizmu, dyskryminacji na tle rasowym, językowym, religijnym, etnicznym, etc. oraz ksenofobii. Komisja przygotowuje raporty, które przedstawiają bieżące problemy jak również sposoby ich rozwiązywania.

Rada Europy
Council of Europe map.png

Ten artykuł jest częścią serii o:
organach
Rady Europy


Statutowe:
Komitet Ministrów
Zgromadzenie Parlamentarne
Pozastatutowe:
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Kongres Władz Lokalnych i
Regionalnych Europy
Sekretarz Generalny
Thorbjørn Jagland
Komisarz Praw Człowieka
Thomas Hammarberg
Europejski Komitet
Praw Społecznych
Europejska Komisja Przeciwko
Rasizmowi i Nietolerancji