Europejski Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych

Europejski Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (ang. EU Programme for Employment and Social Innovation, EaSI) instrument finansowy Unii Europejskiej, który ma promować powstawanie trwałych miejsc pracy wysokiej jakości, zapewnianie odpowiedniej ochrony socjalnej pracowników, zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawę warunków pracy. Całkowity budżet programu na lata 2014–2020 wynosił 919 mln. euro w cenach z 2013 r. Instytucją realizującą program EaSI w Polsce jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej[1].

W perspektywie budżetowej na lata 2021–2027 program EaSI stał się częścią Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)[2].

Cele edytuj

Cele programu zostały określone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady Unii Europejskiej nr. 1296/2013 z 11 grudnia 2013 r. Dotyczą one[1][3]:

 • zwiększenie poczucia odpowiedzialności za cele UE i koordynacji działania na szczeblu unijnym i krajowym w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego
 • wspieranie budowania odpowiednich systemów zabezpieczenia społecznego i rynku pracy
 • unowocześnienie przepisów UE i zapewnienie ich skutecznego stosowania
 • promowanie mobilności pracowników i zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez budowanie otwartego rynku pracy
 • zwiększenie poziomu mikrofinansów i dostępu do nich dla osób w trudnej sytuacji oraz dla mikroprzedsiębiorstw, a także zwiększenie dostępu do środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych

Przy osiąganiu powyższych celów w ramach program EaSI dąży do[2]:

 • zwracania szczególnej uwagi na grupy w trudnej sytuacji, takie jak osoby młode
 • promowania równości kobiet i mężczyzn
 • zwalczania dyskryminacji
 • promowania trwałych, wysokiej jakości miejsc pracy
 • gwarantowania odpowiedniej i godnej ochrony społecznej
 • zwalczania długotrwałego bezrobocia
 • walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Linki zewnętrzne edytuj

Przypisy edytuj