Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

polski urząd administracji rządowej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) – polskie ministerstwo kierowane przez ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny[1]; ostatnim ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej była Marlena Maląg.

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Ilustracja
Siedziba ministerstwa przy
ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie
Państwo

 Polska

Data utworzenia

3 stycznia 1918
17 listopada 2015

Data likwidacji

7 października 2020

Siedziba

Warszawa

Sekretarz Stanu

Stanisław Szwed
Anna Schmidt-Rodziewicz
Paweł Wdówik

Adres
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, w centrum znajduje się punkt z opisem „Ministerstwo Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Ministerstwo Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Ministerstwo Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej”
Ziemia52°13′48,5″N 21°01′09,6″E/52,230139 21,019333
Strona internetowa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało utworzone 3 stycznia 1918 przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego jako Ministerstwo Opieki Społecznej i Ochrony Pracy[2]; ostatnią nazwę ministerstwo nosiło od 16 listopada 2015[3][4]. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało zlikwidowane 7 października 2020[5].

Kierownictwo edytuj

 • Stanisław Szwed (PiS) – sekretarz stanu od 19 listopada 2015
 • Paweł Wdówik – sekretarz stanu oraz pełnomocnik Rządu ds. osób niepełnosprawnych od 7 stycznia 2020
 • Anna Schmidt (PiS) – sekretarz stanu oraz pełnomocnik rządu ds. równego traktowania od 5 marca 2020
 • Barbara Socha – podsekretarz stanu oraz pełnomocnik Rządu ds. polityki demograficznej od 3 grudnia 2019
 • Jadwiga Lesisz – dyrektor generalny

Zakres działania ministra edytuj

Dział praca obejmuje sprawy:

 • zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;
 • stosunków pracy i warunków pracy;
 • wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych;
 • zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych.

Dział rodzina obejmuje sprawy:

 • rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny;
 • rządowych programów wspierania rodziny, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych;
 • przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie;
 • uwarunkowań demograficznych w kraju;
 • koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci i osób starszych potrzebujących wsparcia;
 • współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny, dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn i osób starszych.

Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:

 • ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego;
 • funduszy emerytalnych;
 • pomocy społecznej i świadczeń na rzecz rodziny;
 • świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • kombatantów i osób represjonowanych;
 • koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych;
 • działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
 • Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Struktura organizacyjna edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Urzędnicy Ministerstwa Pracy III Rzeczypospolitej.

W skład ministerstwa wchodził Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące jednostki organizacyjne[6]:

 • Departament Analiz Ekonomicznych
 • Departament Budżetu
 • Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
 • Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej
 • Departament Funduszy
 • Departament Informatyki
 • Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
 • Departament Polityki Rodzinnej
 • Departament Polityki Senioralnej
 • Departament Pomocy i Integracji Społecznej
 • Departament Prawa Pracy
 • Departament Prawny
 • Departament Rynku Pracy
 • Departament Ubezpieczeń Społecznych
 • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Departament Współpracy Międzynarodowej
 • Biuro Administracyjne
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Kontroli i Audytu
 • Biuro Ministra
 • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 • Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej
 • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Organ podległy ministrowi[7]:

Jednostki organizacyjne podległe ministrowi[8]:

Jednostki organizacyjne nadzorowane przez ministra[8]:

Historia edytuj

W latach 1987–1999 zadania z zakresu spraw zatrudnienia, świadczeń i ubezpieczeń społecznych wykonywało Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Po wprowadzeniu działów administracji rządowej jego miejsce w rządzie Jerzego Buzka zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej utworzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 26 października 1999[9] Urząd obsługiwał ministra właściwego do spraw dwóch działów: praca i zabezpieczenie społeczne.

W 2003 rząd Leszka Millera postanowił połączyć Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Gospodarki. Nowy resort został utworzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 stycznia 2003[10] pod nazwą Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i obsługiwał następujące działy: gospodarka, praca, rozwój regionalny, turystyka i zabezpieczenie społeczne. W 2004 kolejnego przekształcenia dokonał rząd Marka Belki. Rozporządzeniami Rady Ministrów z 2 maja 2004[11][12] dotychczasowe Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej podzielono na dwa urzędy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy (gospodarka, praca, rozwój regionalny i turystyka) oraz Ministerstwo Polityki Społecznej (zabezpieczenie społeczne).

W 2005 rząd Kazimierza Marcinkiewicza przywrócił Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zostało ono utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 października 2005 r.[13] poprzez przekształcenie Ministerstwa Polityki Społecznej, do którego włączono część komórek organizacyjnych zlikwidowanego Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Odtworzony resort ponownie przejął sprawy obsługi dwóch działów: praca i zabezpieczenie społeczne. Od 2 marca 2007 do 25 czerwca 2007 i ponownie od 14 sierpnia 2007 urząd wykonywał również zadania związane z obsługą działu sprawy rodziny, który 9 września 2010 został przekształcony w dział rodzina.

W 2015 rząd Beaty Szydło dokonał zmiany nazwy ministerstwa. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 3 grudnia 2015[14] (z mocą od 16 listopada 2015 r.) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zostało przemianowane na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (przekształcenie to nie było związane ze zmianą kompetencji resortu).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało zlikwidowane 7 października 2020 przez drugi rząd Mateusza Morawieckiego[5]. W jego miejsce zostało utworzone Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej[5], a dział administracji rządowej praca został włączony do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii[15].

Lista ministrów edytuj

Ministrowie pracy i polityki społecznej:

Ministrowie gospodarki, pracy i polityki społecznej:

 • Jerzy Hausner (SLD) od 7 stycznia 2003 do 2 maja 2004

Ministrowie gospodarki i pracy:

 • Jerzy Hausner (SLD) od 2 maja 2004 do 31 marca 2005
 • Jacek Piechota (SLD) od 31 marca 2005 do 31 października 2005

Ministrowie polityki społecznej:

Ministrowie pracy i polityki społecznej:

Ministrowie rodziny, pracy i polityki społecznej:

Ministrowie rodziny i polityki społecznej:

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1905).
 2. Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem (Dz.U. z 1918 r. nr 1, poz. 1).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2056).
 4. Zarządzenie nr 153 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (M.P. z 2015 r. poz. 1304).
 5. a b c Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1735)
 6. M.P. z 2021 r. poz. 766
 7. Dz.U. z 2017 r. poz. 2329
 8. a b M.P. z 2018 r. poz. 212
 9. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1015
 10. Dz.U. z 2003 r. nr 1, poz. 2
 11. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1115
 12. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1116
 13. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1881
 14. Dz.U. z 2015 r. poz. 2056
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1736)

Linki zewnętrzne edytuj