Euroregion Bugeuroregion utworzony 29 września 1995, który swoim zasięgiem objął tereny przygraniczne Polski (ówczesne województwa lubelskie, chełmskie, tarnobrzeskie, zamojskie i od 1998 r. bialskopodlaskie), Ukrainy (obwód wołyński) i Białorusi (obwód brzeski, od 1998 r.). Siedziba po stronie polskiej znajduje się w Chełmie, po ukraińskiej w Łucku, po białoruskiej w Brześciu. Celem jest rozwój współpracy gospodarczej i naukowo-kulturalnej.

Linki zewnętrzne edytuj