Ferdynand Fabian Plater

marszałek nadworny litewski

Ferdynand Fabian Plater herbu własnego (zm. 1739) – marszałek nadworny litewski[1] w 1739 roku, łowczy litewski w 1735 roku, podkomorzy wiłkomierski (1718, 1731 r.), podkomorzy inflancki w 1713 roku, koniuszy inflancki w 1696 roku[2], starosta jodkański (1771)[3] w powiecie wiłkomierskim.

Ferdynand Fabian Plater
Herb
Plater (herb szlachecki)
Rodzina

Platerowie

Data urodzenia

XVII w.

Data śmierci

1739

Ojciec

Jan Andrzej Plater

Matka

Ludwika Maria Grothus

Żona

Jadwiga Elżbieta Plater

Podpisał pacta conventa Augusta III Sasa w 1733 roku[4]. W 1734 roku był konsyliarzem wiłkomierskim w konfederacji, zawiązanej w obronie Augusta III Sasa[5].

Poseł województwa wileńskiego na sejm zwyczajny pacyfikacyjny 1735 roku[6]. Jako stronnik Augusta III Sasa podpisał uchwałę Rady Generalnej Konfederacji Warszawskiej w 1735 roku[7].

Życiorys

edytuj

Ferdynand Fabian Plater był synem Jana Andrzeja i Ludwiki Marii z Grothusów. 31 marca 1739 r. został marszałkiem nadwornym litewskim. Ożenił się z Jadwigą Elżbietą (zm. 1754), z którą nie miał dzieci[1].

Przypisy

edytuj
  1. a b Ferdynand Fabian Plater. www.ipsb.nina.gov.pl. [dostęp 2015-04-25].
  2. Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 229.
  3. Jodkańce, starostwo niegrodowe jodkańskie, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 594.
  4. Volumina Legum, t. VI, Petersburg 1860, s. 309.
  5. Reassumpcya Konfederacyey Generalney Warszawskiey, Stanów Koronnych y W.X.L. po Szczęśliwey Koronacyi Nayjaśnieyszego Krola Jmci Augusta III w Krakowie Dnia XIX. Miesiąca stycznia Roku Pańskiego 1734 postanowiona
  6. biogram z XXVI tomu Polskiego Słownika Biograficznego autorstwa Andrzeja Linka-Lenczowskiego
  7. Adam Lisek, Spis posłów z Wielkiego Księstwa Litewskiego i ich postawa na sejmie pacyfikacyjnym 1735 roku, w: Rocznik Lituanistyczny, T. 7, 2021, s. 240-241.