Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie - festiwal, który co roku odbywa się w Lądzie, przy zrekonstruowanym grodzie wczesnośredniowiecznym oraz w lądzkim klasztorze. Teren oraz najbliższe otoczenie grodu stanowią scenerię, w której organizatorzy przybliżają dorobek wczesnośredniowiecznej Polski i Słowiańszczyzny. W ciągu dwóch dni prezentowane są dawne rzemiosła, pokazy uzbrojenia i walk, inscenizacje historyczne, sceny z życia codziennego dawnych Słowian oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci. Podczas IV już festiwalu odbywały się także koncerty muzyki dawnej (koncert zespołu „Kwartet Jorgi”, zespołu „Abalienatus”, koncert międzynarodowej grupy „Schola Teatru Węgajty”, koncert zespołu „Percival” z Lubina, zespołu „Redlin” z Jastrzębiej Góry, a także występ „Swarzęckiej Orkiestry Flażoletowej Muzyka i Taniec”).

Jednocześnie miały miejsce imprezy w lądzkim klasztorze. Odbywały się tam m.in. wystawy, „Piknik naukowy” - wykłady popularnonaukowe i pokazy filmowe.

Gród słowiański w Lądzie (rekonstrukcja)

Hasła kolejnych edycji Festiwalu:

  • I edycja „Budujemy Gród i Klasztor w Lądzie” (25-26 VI 2005 roku)
  • II edycja „Pielgrzymki i podróże” (24-25.VI 2006 roku)
  • III edycja „Mnisi, wojownicy i rolnicy” (02-03 VI 2007 roku)
  • IV edycja „Ludzie, las i wilki” (31 V - 1 VI 2008 roku)
  • V edycja „Miłość, damy i rycerze” (6 VI - 7 VI 2009 roku)
  • VI edycja, „Misje, kościoły i klasztory” (12 VI - 13 VI 2010 roku)
  • VII edycja, „Ziemia, dom i goście” (18 VI - 19 VI 2011 roku)
  • VIII edycja, „Królowie i biskupi” (2 VI - 3 VI 2012 roku)
  • IX edycja, „Wioski i parafie” (8 VI - 9 VI 2013 roku)


Organizatorami Festiwalu są: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, Urząd Gminy w Lądku, Urząd Miasta i Gminy w Zagórowie, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, Fundacja „Patrimonium”, Fundacja „Unia Nadwarciańska”, Towarzystwo Przyjaciół Lądu i Ziemi Nadwarciańskiej oraz Drużyna Słowiańska „Warcianie”.

Gród Słowiański w Lądzie nad Wartą