Filozofia medycyny

Filozofia medycyny – dziedzina filozofii, której głównym przedmiotem badań jest medycyna.

Przedmiot filozofii medycynyEdytuj

Przedmiotem filozofii medycyny są takie zagadnienia jak:

Sposoby definiowania filozofii medycynyEdytuj

We współczesnej światowej literaturze przedmiotu istnieją następujące sposoby definiowania filozofii medycyny:

  • holistyczne (Henrik R. Wulff);
  • analityczno-krytyczne (Artur L. Caplan);
  • rozróżniające pomiędzy filozofią medycyny a filozofią w medycynie (Edmund D. Pellegrino);
  • wynikające z hermeneutyki medycyny i fenomenologii zdrowia;
  • inne różnego rodzaju kompendia i wprowadzenia do przedmiotu (Władysław Szumowski)[4].

Polska szkoła filozofii medycynyEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Polscy filozofowie medycyny.

Ośrodki badawcze filozofii medycyny w PolsceEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Władysław Biegański: Logika medycyny czyli krytyka poznania lekarskiego. Warszawa: Księgarnia E. Wendego i S-ki, 1908.
  2. Adam Nowaczyk, Zenobiusz Żołnowski: Logika i metodologia badań naukowych dla lekarzy. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1974.
  3. J. Zamojski, Dlaczego wciąż warto badać polską myśl filozoficzno-lekarską, (w:) Polska szkoła filozofii medycyny. Przedstawiciele i wybrane teksty źródłowe, pod redakcją Michała Musielaka i Jana Zamojskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 11.
  4. Ibidem.

BibliografiaEdytuj