Flota wojenna

Flota od słowa francuskiegoflotte, lub holenderskiegovloot.

  1. wyższy związek operacyjny sił marynarki wojennej przeznaczony do prowadzenia działań bojowych na morskim, zwykle określonym, teatrze działań wojennych, samodzielnie lub wspólnie ze związkami innych rodzajów sił zbrojnych;
  2. w mowie potocznej – marynarka wojenna (flota wojenna) i marynarka handlowa (flota handlowa)[1].

Ważniejsze zadania floty wojennej: niszczenie obiektów naziemnych przeciwnika, niszczenie sił floty przeciwnika w bazach i na morzu, zabezpieczenie przerzutu i wysadzenia desantów morskich, zakłócanie przepływu transportu na komunikacjach oceanicznych i morskich przeciwnika, obrona wybrzeża własnego od wtargnięcia z morza, obrona własnych komunikacji morskich, współdziałanie ogniowe z wojskami lądowymi i na kierunkach nadmorskich. Floty posiadają w swoim składzie: związki taktyczne rodzajów wojsk i służb, okrętów podwodnych, okrętów nawodnych, lotnictwa morskiego, piechoty morskiej, wojsk rakietowych i artylerii, jednostki logistyczne, łączności, uzbrojenia, remontowe, służby ratowniczej, hydrograficzne, medyczne i inne. Swoje zadania floty wykonują w czasie operacji morskich i działań bojowych samodzielnie lub we współdziałaniu ze związkami operacyjnymi (taktycznymi) innych rodzajów wojsk. Floty posiadają bazy i rejony bazowania, w których posiadają porty zabezpieczające cumowanie, remont, zabezpieczenie logistyczne, prowadzona jest przygotowanie bojowe stanu osobowego. Niewielkie państwa maja jedna flotę lub marynarkę wojenną. Państwa duże mogą mieć kilka flot wchodzących w skład sił morskich kraju.

Floty (w nawiasie rok powstania)Edytuj

 
Flota okrętów USA, Japonii i Korei Południowej podczas ćwiczeń

ZobaczEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Mała Encyklopedia Wojskowa. Jerzy Bordziłowski (red.). T. I: A-J. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1967.
  • Bolszaja Sowietskaja Encykłopedia t. 27, Moskwa 1977.