Franklin (jednostka)

jednostka ładunku elektrycznego w układzie miar CGS

Franklin (Fr) - jednostka ładunku elektrycznego, jednostka pochodna w układzie miar CGS.

1 franklin = 1 biot · sekunda = 3.33564×10−10 C kulombów

Nazwa nadana ku czci amerykańskiego uczonego Benjamina Franklina.

Zobacz teżEdytuj