Pozaukładowe jednostki miary

lista w projekcie Wikimedia

Ten wykaz zawiera pozaukładowe jednostki miary, czyli jednostki nienależące do układu SI. Pojęcie to bywa także używane do określenia jednostek nienależących do żadnego układu jednostek miar, albo nienależących do rozpatrywanego układu jednostek miar.

Wyodrębnione zostały jednostki miar określone ustawowo jako legalne w Polsce[1]

Ciepło, energia i pracaEdytuj

W układzie SI, dżul (J)

CiśnienieEdytuj

W układzie SI paskal (Pa)

CzasuEdytuj

W układzie SI sekunda (s)

 • Jednostki dopuszczone do legalnego stosowania w Polsce

DługościEdytuj

W układzie SI metr (m)

Ilości materiiEdytuj

w układzie SI jednostka liczności materii mol (mol)

KątaEdytuj

w układzie SI radian (rad m/m)

Ładunku elektrycznegoEdytuj

w układzie SI kulomb (C)

MasyEdytuj

w układzie SI kilogram (kg)

MocyEdytuj

W układzie SI wat (W)

 • Jednostki dopuszczone do legalnego stosowania w Polsce

Natężenia prądu elektrycznegoEdytuj

W układzie SI amper (A)

Natężenia światłaEdytuj

W układzie SI kandela (cd)

 • Jednostki dopuszczone do legalnego stosowania w Polsce
 • lumen (lm)
 • luks (lx)

ObjętościEdytuj

w układzie SI metr sześcienny ()

 • Jednostki dopuszczone do legalnego stosowania w Polsce

Pola powierzchniEdytuj

w układzie SI metr kwadratowy ()

 • Jednostki dopuszczone do legalnego stosowania w Polsce

PrędkościEdytuj

W układzie SI metr na sekundę (m/s)

RadioaktywnościEdytuj

W układzie SI bekerel (Bq)

SiłyEdytuj

W układzie SI niuton (N)

StężeniaEdytuj

W układzie SI mol na metr sześcienny (mol/m³)

TemperaturyEdytuj

W układzie SI kelwin (K)

Zdolność skupiająca soczewki lub układu optycznegoEdytuj

 • Jednostki dopuszczone do legalnego stosowania w Polsce

InneEdytuj

 • Jednostki dopuszczone do legalnego stosowania w Polsce
 • bel (B) i pochodna – decybel (dB)
 • neper (Np)
 • teks – jednostka gęstości liniowej włókna
 • rentgen – jednostka dawki ekspozycyjnej promieniowania X i γ, dopuszczona do stosowania dla urządzeń pomiarowych będących w obrocie lub użytkowaniu przed dniem 23.04.2004
  • Inne
 • miurg
 • denier (DEN)
 • DIN
 • dol
 • lpmm
 • metr bieżący
 • paczkolata - jednostka określająca liczbę wypalonych papierosów, stosowana w dokumentacji medycznej
 • pH

Gospodarstwo domoweEdytuj

HandelEdytuj

 • egzemplarz (egz.) - jeden przedmiot z grupy jednorodnych przedmiotów
 • komplet (kpl.) - pełny zestaw elementów, które stanowią pewną całość
 • opakowanie (opk.)
 • skrzynia
 • sztuka (szt.) - pojedynczy przedmiot, egzemplarz, element
 • ryza

TransportEdytuj


PrzypisyEdytuj

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. z 2020 r. poz. 1024).

BibliografiaEdytuj

 • Le Système international d’unités (fr.) lub The International System of Units (SI) (ang.) wydanie 8. Organisation Intergouvernementale de la Convention du Mètre (tzw. SI brochure)
 • Dyrektywa Rady 80/181/EWG
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/3/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar

Linki zewnętrzneEdytuj