Pozaukładowe jednostki miary

lista w projekcie Wikimedia

Wykaz ten zawiera pozaukładowe jednostki miary, czyli jednostki nienależące do układu SI. Pojęcie bywa także używane do określenia jednostek nienależących do żadnego układu jednostek miar, albo nienależących do rozpatrywanego układu jednostek miar.

Ciepła, energii i pracyEdytuj

W układzie SI, dżul (J)

 • Jednostki niedopuszczone w obecnym polskim prawie lub historyczne

CiśnieniaEdytuj

W układzie SI paskal (Pa)

 • Jednostki dopuszczone w Polsce

CzasuEdytuj

W układzie SI sekunda (s)

DługościEdytuj

W układzie SI metr (m)

Gospodarstwo domoweEdytuj

HandelEdytuj

 • egzemplarz (egz.) - jeden przedmiot z grupy jednorodnych przedmiotów
 • komplet (kpl.) - pełny zestaw elementów, które stanowią pewną całość
 • opakowanie (opk.)
 • skrzynia
 • sztuka (szt.) - pojedynczy przedmiot, egzemplarz, element
 • ryza

Ilości materiiEdytuj

w układzie SI jednostka liczności materii mol (mol)

KątaEdytuj

w układzie SI radian (rad m/m)

Ładunku elektrycznegoEdytuj

w układzie SI kulomb (C)

MasyEdytuj

w układzie SI kilogram (kg)

MocyEdytuj

W układzie SI wat (W)

Natężenia prądu elektrycznegoEdytuj

W układzie SI amper (A)

Natężenia światłaEdytuj

W układzie SI kandela (cd)

ObjętościEdytuj

w układzie SI metr sześcienny ()

Pola powierzchniEdytuj

w układzie SI metr kwadratowy ()

 • jednostki legalne w Polsce
  • ar (a)(pole powierzchni gruntów rolnych i terenów budowlanych)
  • hektar (ha) (pole powierzchni gruntów rolnych i terenów budowlanych)
  • barn (jednostka przekroju czynnego)
 • jednostki nielegalne w Polsce i przestarzałe

PrędkościEdytuj

W układzie SI metr na sekundę (m/s)

RadioaktywnościEdytuj

W układzie SI bekerel (Bq)

SiłyEdytuj

W układzie SI niuton (N)

StężeniaEdytuj

W układzie SI mol na metr sześcienny (mol/m³)

TemperaturyEdytuj

W układzie SI kelwin (K)

TransportEdytuj

Zdolność skupiająca soczewki lub układu optycznegoEdytuj

InneEdytuj

 • bel (B), i częściej stosowany decybel (dB)
 • teks – jednostka gęstości liniowej włókna
 • neper
 • rentgen – jednostka dawki ekspozycyjnej promieniowania X i γ, dopuszczona do stosowania dla urządzeń pomiarowych będących w obrocie lub użytkowaniu przed dniem 23.04.2004
 • denier (DEN)
 • DIN
 • dol
 • kreska
 • lpmm
 • metr bieżący
 • miurg
 • naparstek
 • Paczkolata - jednostka określająca liczbę wypalonych papierosów, stosowana w dokumentacji medycznej
 • pH

Jednostkami miary nie są natomiast procent i promil – ich jednostka zależy od podstawy dla której są liczone, np. procent długości jest wyrażony w metrach, a procent masy w kilogramach.

BibliografiaEdytuj

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. z 2020 r. poz. 1024)
 • Le Système international d’unités (fr.) lub The International System of Units (SI) (ang.) wydanie 8. Organisation Intergouvernementale de la Convention du Mètre (tzw. SI brochure)
 • Dyrektywa Rady 80/181/EWG
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/3/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar

Linki zewnętrzneEdytuj