Pozaukładowe jednostki miary

lista w projekcie Wikimedia

Ten wykaz zawiera pozaukładowe jednostki miary, czyli jednostki nienależące do układu SI. Pojęcie to bywa także używane do określenia jednostek nienależących do żadnego układu jednostek miar, albo nienależących do rozpatrywanego układu jednostek miar.

Wyodrębnione zostały jednostki miar określone ustawowo jako legalne w Polsce[1].

Ciepło, energia i praca edytuj

W układzie SI, dżul (J)

Ciśnienie edytuj

W układzie SI paskal (Pa)

Czasu edytuj

W układzie SI sekunda (s)

 • Jednostki dopuszczone do legalnego stosowania w Polsce

Długości edytuj

W układzie SI metr (m)

Ilości materii edytuj

w układzie SI jednostka liczności materii mol (mol)

Kąta edytuj

w układzie SI radian (rad m/m)

Ładunku elektrycznego edytuj

w układzie SI kulomb (C)

Masy edytuj

w układzie SI kilogram (kg)

Mocy edytuj

W układzie SI wat (W)

 • Jednostki dopuszczone do legalnego stosowania w Polsce

Natężenia prądu elektrycznego edytuj

W układzie SI amper (A)

Natężenia światła edytuj

W układzie SI kandela (cd)

 • Jednostki dopuszczone do legalnego stosowania w Polsce
 • lumen (lm)
 • luks (lx)

Objętości edytuj

w układzie SI metr sześcienny ()

 • Jednostki dopuszczone do legalnego stosowania w Polsce

Pola powierzchni edytuj

w układzie SI metr kwadratowy ()

 • Jednostki dopuszczone do legalnego stosowania w Polsce

Prędkości edytuj

W układzie SI metr na sekundę (m/s)

Radioaktywności edytuj

W układzie SI bekerel (Bq)

Siły edytuj

W układzie SI niuton (N)

Stężenia edytuj

W układzie SI mol na metr sześcienny (mol/m³)

Temperatury edytuj

W układzie SI kelwin (K)

Zdolność skupiająca soczewki lub układu optycznego edytuj

 • Jednostki dopuszczone do legalnego stosowania w Polsce

Inne edytuj

 • Jednostki dopuszczone do legalnego stosowania w Polsce
 • bel (B) i pochodna – decybel (dB)
 • neper (Np)
 • teks – jednostka gęstości liniowej włókna
 • rentgen – jednostka dawki ekspozycyjnej promieniowania X i γ, dopuszczona do stosowania dla urządzeń pomiarowych będących w obrocie lub użytkowaniu przed dniem 23.04.2004
  • Inne
 • miurg
 • denier (DEN)
 • DIN
 • dol
 • lpmm
 • metr bieżący
 • paczkolata - jednostka określająca liczbę wypalonych papierosów, stosowana w dokumentacji medycznej
 • pH

Gospodarstwo domowe edytuj

Handel edytuj

 • egzemplarz (egz.) - jeden przedmiot z grupy jednorodnych przedmiotów
 • komplet (kpl.) - pełny zestaw elementów, które stanowią pewną całość
 • opakowanie (opk.)
 • skrzynia
 • sztuka (szt.) - pojedynczy przedmiot, egzemplarz, element
 • ryza

Transport edytuj

Przypisy edytuj

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. z 2020 r. poz. 1024).

Bibliografia edytuj

 • Le Système international d’unités (fr.) lub The International System of Units (SI) (ang.) wydanie 8. Organisation Intergouvernementale de la Convention du Mètre (tzw. SI brochure)
 • Dyrektywa Rady 80/181/EWG
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/3/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar

Linki zewnętrzne edytuj